Copied

Status: Dekret
Specto Danmark ApS
40456236
Islev Have 36, 2610 Rødovre
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Specto Danmark ApS er aktiv indenfor Private vagt- og sikkerhedstjenester (801000). Selskabets formål er at drive servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 15.03.2023
Etableret
15.04.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(15.04.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
14.02.2022
Bruttoresultat

304'

Primær drift

257'

Årets resultat

202'

Aktiver

521'

Kortfristede aktiver

249'

Egenkapital

346'

Afkastningsgrad

49 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

142 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2020 - 30.06.2021
Offentliggjort: 14.02.2022 (404 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (14.02.2022)
Årsrapport 2019 (05.12.2020)
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Halis Güclü 15.04.2019
Kronmark Invest Holding ApS (CVR 40450521) UNDERTVANGSOPLØSNING 15.04.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Kronmark Invest Holding ApS (CVR 40450521) UNDERTVANGSOPLØSNING 09.01.2020 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.