Copied

Status: Normal
A. Simonsen Holding ApS
40129774
Snorresgade 18, 2300 København S
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
A. Simonsen Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed i form af besiddelse af ejerandele i kapitalselskaber, foretage investering, formueforvaltning samt hermed beslægtet aktivitet.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 31.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
19.12.2018 (2 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
250.000,00 (DKK)
(19.12.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-78.000

Primær drift

939''

Årets resultat

205''

Aktiver

837''

Kortfristede aktiver

138''

Egenkapital

800''

Afkastningsgrad

112 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

375 %

Regnskab etc.
31.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, stor virksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (5 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (31.05.2022)
Årsrapport 2020 (16.06.2021)
Årsrapport 2019 (25.05.2020)
Årsrapport 2018 (25.05.2019)
Statstidende
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Morten Jæpelt 19.12.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Birthe Prior Simonsen 19.12.2018 bestyrelsesmedlem
Morten Jæpelt 19.12.2018 bestyrelsesmedlem
Arne Simonsen 19.12.2018 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
SHIPCO TRANSPORT HOLDING A/S (CVR 18936488) NORMAL 07.01.2019 15,00-19,99% 0,00-4,99%
A.S. SCAN HOLDING A/S (CVR 33036175) NORMAL 24.11.2022 25,00-33,32% 50,00 %