Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-78.000

Primær drift

939''

Årets resultat

205''

Aktiver

837''

Kortfristede aktiver

138''

Egenkapital

800''

Afkastningsgrad

112 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

375 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
16.06.2021
2019
25.05.2020
2018
25.05.2019
Nettoomsætning9.451.116.0008.097.444.0004.577.702.00019.657.00025.736.000
Bruttoresultat-78.000-108.000-79.000-109.000797.272.000
Resultat af primær drift939.053.000710.424.000166.725.000-109.00090.868.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter1.819.000660.000378.000334.00016.833.000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-324.0000-1.000-10.816.000-15.950.000
Resultat før skat205.682.000165.514.00047.021.00043.813.00016.710.000
Resultat205.370.000165.327.00047.021.00043.764.00016.710.000
Forslag til udbytte-50.000.000-35.000.000-25.000.000-17.500.000-89.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
16.06.2021
2019
25.05.2020
2018
25.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 138.351.000101.533.00080.873.00097.995.000771.178.000
Likvider5.0005.00038.00045.000326.165.000
Kortfristede aktiver138.356.000101.538.00080.911.00098.040.0001.148.197.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver698.243.000535.011.000408.468.000369.784.000513.265.000
Materielle aktiver430.499.000414.147.000409.074.0004.381.0002.690.000
Langfristede aktiver698.243.000535.011.000408.468.000369.784.000513.265.000
Aktiver836.599.000636.549.000489.379.000467.824.000513.265.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
16.06.2021
2019
25.05.2020
2018
25.05.2019
Forslag til udbytte50.000.00035.000.00025.000.00017.500.00089.000.000
Egenkapital799.717.000636.130.000489.222.000467.740.000513.265.000
Hensatte forpligtelser22.528.000826.000813.000853.000961.000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00013.624.00018.654.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser78.00074.00038.00035.000621.338.000
Kortfristede forpligtelser36.882.000419.000157.00084.000740.374.000
Gældsforpligtelser36.882.000419.000157.00084.000777.346.000
Forpligtelser36.882.000419.000157.00084.000777.346.000
Passiver836.599.000636.549.000489.379.000467.824.000513.265.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
16.06.2021
2019
25.05.2020
2018
25.05.2019
Afkastningsgrad 112,2 %111,6 %34,1 %0,0 %17,7 %
Dækningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %-0,6 %3.097,9 %
Resultatgrad 2,2 %2,0 %1,0 %222,6 %64,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,7 %26,0 %9,6 %9,4 %3,3 %
Payout-ratio 24,3 %21,2 %53,2 %40,0 %532,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 95,6 %99,9 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 375,1 %24.233,4 %51.535,7 %116.714,3 %155,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act ​governing reporting class C enterprises (large). The accounting policies applied to these consolidated financial statements and parent financial statements are consistent with those applied last year.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of A. Simonsen Holding ApS for the financial year 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe Company's activity is to invest in shares and other securities.