Copied
 
 
Status: Normal
Investo Capital I K/S
39902648
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Investo Capital I K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er at investere i porteføljeselskaber gennem kapitalindskud, lånekapital eller på anden måde, direkte eller indirek-te, samt anden virksomhed hermed, der efter komplementarens skøn er forbundet dermed.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 13.07.2024
Status
NORMAL.
Etableret
01.10.2018 (1 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, DKK
16.04.2024
Bruttoresultat

-2.907'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-8.851'

Aktiver

59.451'

Kortfristede aktiver

21.672

Egenkapital

59.150'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

7 %

Regnskab etc.
13.07.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 16.04.2024 (88 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (16.04.2024)
Årsrapport 2022 (27.04.2023)
Årsrapport 2021 (16.05.2022)
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2018 (27.05.2020)
Statstidende
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Investo Capital I GP ApS (CVR 39539063) 01.10.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Brightfolk A/S (CVR 36963433) NORMAL 09.07.2019 33,33-49,99% 33,33 %
NOVI INNOVATION A/S (CVR 15251743) NORMAL 01.10.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Tentoma A/S (CVR 33647093) NORMAL 20.12.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%
BRAINREADER A/S (CVR 33864884) NORMAL 25.10.2021 33,33-49,99% 33,33 %
TracInnovations A/S (CVR 36982764) NORMAL 20.01.2022 15,00-19,99% 15,00 %
CREATE IT REAL ApS (CVR 31944155) NORMAL 14.09.2020 15,00-19,99% 15,00 %
NILROY ApS (CVR 36430885) NORMAL 24.08.2021 15,00-19,99% 15,00 %
VentriJect ApS (CVR 39424371) NORMAL 11.04.2023 15,00-19,99% 15,00 %
Dryp A/S (CVR 40506918) NORMAL 15.02.2024 10,00-14,99% 10,00 %
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Investo Capital I GP ApS (CVR 39539063) 01.10.2018