Copied
 

Status: Normal
Investo Capital I K/S
39902648
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Investo Capital I K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er at investere i porteføljeselskaber gennem kapitalindskud, lånekapital eller på anden måde, direkte eller indirek-te, samt anden virksomhed hermed, der efter komplementarens skøn er forbundet dermed.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
01.10.2018 (1 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
12.05.2021
Bruttoresultat

-2.952'

Primær drift

-2.952'

Årets resultat

-2.953'

Aktiver

30.050'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

29.600'

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 12.05.2021 (207 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2018 (27.05.2020)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Investo Capital I GP ApS (CVR 39539063) 01.10.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Anders Holch Povlsen 01.10.2018 33,33-49,99% 49,50 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Brightfolk A/S (CVR 36963433) NORMAL 09.07.2019 33,33-49,99% 33,33 %
NOVI INNOVATION A/S (CVR 15251743) NORMAL 01.10.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Tentoma A/S (CVR 33647093) NORMAL 20.12.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%
BRAINREADER A/S (CVR 33864884) NORMAL 25.10.2021 33,33-49,99% 33,33 %
TracInnovations A/S (CVR 36982764) NORMAL 06.08.2021 25,00-33,32% 25,00 %
CREATE IT REAL ApS (CVR 31944155) NORMAL 14.09.2020 15,00-19,99% 15,00 %
NILROY ApS (CVR 36430885) NORMAL 24.08.2021 15,00-19,99% 15,00 %
VentriJect ApS (CVR 39424371) NORMAL 30.06.2021 5,00-9,99% 5,00 %
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Investo Capital I GP ApS (CVR 39539063) 01.10.2018