Copied

Status: Normal
Investo Capital I CIV K/S
39808412
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Investo Capital I CIV K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er at investere i kommanditselskaber eller andre juridiske personer, der investerer i virksomhedsporteføljeselskaber gennem kapitalindskud (aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer), lånekapital eller på anden måde med henblik på helt eller delvis at eje sådanne selskaber og deltage i ledelsen og driften af disse (private equity-fonde), samt at udøve anden virksomhed, der efter komplementarens skøn er forbundet dermed.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
24.08.2018 (1 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
16.05.2022
Bruttoresultat

-13.314

Primær drift
Na.
Årets resultat

-13.322

Aktiver

403'

Kortfristede aktiver

389

Egenkapital

338'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

1 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 16.05.2022 (194 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (16.05.2022)
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2018 (27.05.2020)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Investo Capital I CIV GP ApS (CVR 39807912) 24.08.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Niels Jesper Jespersen Jensen 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Peter Thor Munck Birkmand 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Henrik Lundum 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
FUTURI INVEST ApS (CVR 25278666) NORMAL 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
LUNDUM HOLDING ApS (CVR 33780133) NORMAL 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Dellwood Invest ApS (CVR 39514613) NORMAL 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Investo Capital I CIV GP ApS (CVR 39807912) 24.08.2018