Copied
 
 
Status: Normal
Investo Capital I CIV GP ApS
39807912
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Investo Capital I CIV GP ApS er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at være komplementar i Investo Capital I CIV K/S.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 13.06.2024
Status
NORMAL.
Etableret
24.08.2018 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.001,00 (DKK)
(20.12.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, DKK
16.04.2024
Bruttoresultat

-1.867

Primær drift
Na.
Årets resultat

-300

Aktiver

114'

Kortfristede aktiver

114'

Egenkapital

101'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
13.06.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 16.04.2024 (58 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (16.04.2024)
Årsrapport 2022 (01.05.2023)
Årsrapport 2021 (16.05.2022)
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2018 (27.05.2020)
Statstidende
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Henrik Lundum 24.08.2018 adm. dir
Niels Jesper Jespersen Jensen 24.08.2018 direktør
Peter Thor Munck Birkmand 24.08.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Dellwood Invest ApS (CVR 39514613) NORMAL 24.08.2018
FUTURI INVEST ApS (CVR 25278666) NORMAL 24.08.2018
LUNDUM HOLDING ApS (CVR 33780133) NORMAL 24.08.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
FUTURI INVEST ApS (CVR 25278666) NORMAL 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
LUNDUM HOLDING ApS (CVR 33780133) NORMAL 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Dellwood Invest ApS (CVR 39514613) NORMAL 24.08.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Investo Capital I CIV K/S (CVR 39808412) NORMAL 24.08.2018 100,00% 100,00%