Copied

Status: Normal
Forte Invest Holding ApS
39696088
Borgergade 4, 6900 Skjern
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Forte Invest Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 03.02.2023
Status
NORMAL.
Etableret
03.07.2018 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(03.07.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-11.130

Primær drift

-11.130

Årets resultat

-17.837

Aktiver

64.000

Kortfristede aktiver

141

Egenkapital

16.603

Afkastningsgrad

-17 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
03.02.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2021 - 30.06.2022
Offentliggjort: 25.01.2023 (9 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (25.01.2023)
Årsrapport 2020 (05.01.2022)
Årsrapport 2019 (18.12.2020)
Årsrapport 2018 (15.12.2019)
Statstidende
03.02.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.02.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Erik Skov Bertelsen 03.07.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Erik Skov Bertelsen 03.07.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Forte Ejendomme IVS (CVR 40138536) NORMAL 03.01.2019 100,00% 100,00%
Gastro & Garden IVS (CVR 37318949) NORMAL 01.12.2020 50,00-66,66% 50,00 %