Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
DE Brøndby ApS
39496461
Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
DE Brøndby ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
17.04.2018 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(17.04.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
01.07.2020
Bruttoresultat

-12.249

Primær drift
Na.
Årets resultat

9.726'

Aktiver

10.349'

Kortfristede aktiver

196'

Egenkapital

9.584'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 01.07.2020 (81 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (01.07.2020)
Årsrapport 2018 (25.06.2019)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Daniel Evar 17.04.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Daniel Evar 17.04.2018
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Daniel Evar 17.04.2018 100,00% 100,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Daniel Evar 17.04.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Ejerandel Stemmeandel
RME ApS (CVR 39164701) NORMAL 26.04.2018 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Filter
Sektion (alle)
xbrl Ejerskaber Beliggenhedsadresse Direktion
Formål Første regnskabsperiode Hovedbranche Kapital
Legale ejere Navne Reelle ejere Regnskabs år
Revision fravalgt Revisor Stiftere Tegningsregel
Vedtægter Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019

Ejerskaber

Den 2018-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RME ApS. (offentliggjort 2018-05-15)

xbrl

Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018

Beliggenhedsadresse

Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)

Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)

Beliggenhedsadresse

Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)

Direktion

Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Daniel Evar (direktør) (offentliggjort 2018-04-18)

Formål

Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2018-04-18)

Første regnskabsperiode

Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-18)

Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-18)

Hovedbranche

Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-18)

Kapital

Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-18)

Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-18)

Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-18)

Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-18)

Legale ejere

Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: Daniel Evar (offentliggjort 2018-04-18)

Reelle ejere

Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Daniel Evar (offentliggjort 2018-04-18)

Regnskabs år

Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-18)

Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-18)

Revision fravalgt

Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-18)

Revisor

Den 2018-04-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)

Stiftere

Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: Daniel Evar (offentliggjort 2018-04-18)

Tegningsregel

Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-18)

Vedtægter

Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-18)

Virksomhedsform

Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-18)

Virksomhedsstatus

Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Daniel Evar 17.04.2018 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Daniel Evar 17.04.2018
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Daniel Evar 17.04.2018 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Daniel Evar 17.04.2018 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Andel Stemmer
RME ApS (CVR 39164701) NORMAL 26.04.2018 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Ingen historisk.
2019, DKK
01.07.2020
Bruttoresultat

-12.249

Primær drift
Na.
Årets resultat

9.726'

Aktiver

10.349'

Kortfristede aktiver

196'

Egenkapital

9.584'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
01.07.2020
Resultatopgørelse
2019
01.07.2020
2018
25.06.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat -12.249 -82.333
Resultat af primær drift 0 0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0
Finansielle indtægter 243.149 0
Finansieringsomkostninger -269.882 -4.463
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat 9.725.975 -291.902
Resultat 9.725.975 -291.902
Forslag til udbytte 0 0
Aktiver
01.07.2020
Årsrapport
2019
01.07.2020
2018
25.06.2019
Kortfristede varebeholdninger 0 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Likvider 195.915 247.716
Kortfristede aktiver 195.915 247.716
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0
Finansielle anlægsaktiver 10.152.999 10.610.624
Materielle aktiver 0 0
Langfristede aktiver 10.152.999 10.610.624
Aktiver 10.348.914 10.858.340
Aktiver
01.07.2020
Passiver
01.07.2020
Årsrapport
2019
01.07.2020
2018
25.06.2019
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital 9.584.073 -141.902
Hensatte forpligtelser 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0
Anden langfristet gæld 754.841 10.969.429
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 30.813
Kortfristede forpligtelser 10.000 30.813
Gældsforpligtelser 764.841 11.000.242
Forpligtelser 764.841 11.000.242
Passiver 10.348.914 10.858.340
Passiver
01.07.2020
Nøgletal
01.07.2020
Årsrapport
2019
01.07.2020
2018
25.06.2019
Afkastningsgrad Na. Na.
Dækningsgrad Na. Na.
Resultatgrad Na. Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na.
Egenkapitals-forretning 101,5 % 205,7 %
Payout-ratio Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na. Na.
Soliditestgrad 92,6 % -1,3 %
Likviditetsgrad 1.959,2 % 803,9 %
Resultat
01.07.2020
Gæld
01.07.2020
Årsrapport
01.07.2020
Nyeste: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 01.07.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
01.07.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-06-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 19 - 31. 12. 19 for DE Brøndby ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i en associeret virksomhed.
Formål
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020).
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
01.07.2020
Regnskab: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 01.07.2020)
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision): Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision): Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12. 19 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 01. 19 - 31. 12. 19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision): Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Daniel Evar (virk.: 21)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Daniel Evar 01.02.2018
Ikke aktive
01.02.2018
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C
Aktive virksomheder: (34) CVR Status Branche
ALHAMBRA INVEST 2014 ApS 36442956 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
AROS Skadeservice ApS 40729135 NORMAL Andre rengøringsydelser (812900)
ApS SLESVIG JE 27134025 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
BENJAMIN EVAR ApS 27690866 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
BENJAMIN EVAR FINANS ApS 35209336 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
DANIEL EVAR ApS 27690858 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
DANIEL EVAR INVEST ApS 33765665 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
DE Brøndby ApS 39496461 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
DINA AHUVA EVAR ApS 27690831 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
DINA EVAR INVEST ApS 33765932 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
DMDB EVAR HOLDING ApS 34802815 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 1, ÅRHUS ApS 36409924 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
EVAR FINANCE ApS 29395004 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
EVARS HOTELLER A/S 19508544 NORMAL Hoteller (551010)
Ejendomsselskabet Åboulevarden 80, Aarhus ApS 36562072 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
FRAGT 2013 ApS 32297668 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
INGER EVAR HOLDING I ApS 36031603 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
INGER EVAR HOLDING II ApS 36031573 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
INGER EVAR VO ApS 36022302 NORMAL Anden udlejning af boliger (682030)
JACOB & INGER EVAR HOLDING ApS 27696481 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
JACOB'S BAR BQ DRIFT A/S 25148363 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
JACOBS BAR BQ A/S 13172978 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
K/S Bjørnholms Alle 4, Viby J 37344605 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
K/S ER INVEST 25003837 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
K/S ERDA II 38627724 NORMAL Opførelse af bygninger (412000)
KEY GROUP ApS 36411279 NORMAL Kombinerede administrationsserviceydelser (821100)
KOMPLEMENTARSELSKABET ER INVEST ApS 35473262 NORMAL Uoplyst (999999)
Komplementarselskab ERDA II ApS 38627678 NORMAL Finansielle holdingselskaber (642010)
Komplementarselskabet Bjørnholms Alle 4, Viby J. ApS 37338923 NORMAL Anden udlejning af boliger (682030)
QualiGaming ApS 39551144 NORMAL Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100)
SAMSON EVAR HOLDING ApS 21476536 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
SimplyDaylight A/S 38623907 NORMAL Fremstilling af døre og vinduer af metal (251200)
THE MAYOR A/S 35866590 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
Wicurit ApS 38765361 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C
Dato Afstand Fra Til
20.10.2018 0,00 (km) Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C
Lignende navne
DE Brøndby ApS.
Sidst opdateret den 18.04.2018 og angivet som gældende fra 17.04.2018 (887 dage).
Lignende navne CVR
DebracyPlus ApS 39917629
DE BREDE PLANKER ApS 36062541
DEBRIEFING SOFTWARE A/S 31760275
DEBRIEFING SOFTWARE DENMARK A/S 31374421
DE Brøndby ApS 39496461
Debtia A/S 34593833
DEBTI IVS 37853232
Debtor A/S 34079137
DebutLand IVS 38875752
Deby ApS 40897844
Relationer
20.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Daniel Evar (virk.: 21)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
19 0 0 0 0 2
Pct. 90 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Daniel Evar (virk.: 21)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
10 9 0 10
Pct. 34 % 31 % 0 % 34 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Ingen anmærkninger.