Copied

Status: Normal
STORM Advokatfirma P/S
39495937
Tankedraget 7 5., 9000 Aalborg
www.stormadvokatfirma.dk
Beskrivelse
STORM Advokatfirma P/S er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 26.09.2023
Status
NORMAL.
Etableret
16.04.2018 (3 år)
Form
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab (KAS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
6.060.000,00 (DKK)
(20.11.2020)
Ansatte
75, 2018 (årsværk: 35)
75, kvt. 3. 2019 (årsværk: 35)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 35)
Kønsfordeling
Mænd: 75 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
21.03.2023
Bruttoresultat

16.966'

Primær drift

291'

Årets resultat

0

Aktiver

19.983'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

8.169'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
26.09.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 21.03.2023 (188 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (21.03.2023)
Årsrapport 2021 (28.02.2022)
Årsrapport 2020 (10.07.2021)
Årsrapport 2019 (13.02.2020)
Årsrapport 2018 (02.05.2019)
Statstidende
26.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Rune Hyllested 16.04.2018 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Shapol Nejad Enggaard 16.04.2018 bestyrelsesmedlem
Mikkel Anker Pedersen 16.04.2018 bestyrelsesmedlem
Jens Axel Kruchov 16.04.2018 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Storm Advokatfirma I/S (CVR 34812055) Ophørt 16.04.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.