Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

229'

Primær drift
Na.
Årets resultat

197'

Aktiver

4.515'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.457'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
29.05.2020
2018
03.06.2019
Nettoomsætning4.248.0003.821.0004.207.0002.756.0004.355.000
Bruttoresultat229.00040.00070.000-464.0001.881.000
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter90.00090.00011.00011.000409.000
Finansieringsomkostninger-47.000-32.000-20.000-672.000-400.000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat273.00098.00061.000-1.125.0001.890.000
Resultat197.00066.00040.000-884.0001.503.000
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
29.05.2020
2018
03.06.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.515.0005.708.000004.532.000
Likvider08.354.000000
Kortfristede aktiver014.062.00013.422.0007.478.0004.532.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver4.515.00014.062.00013.422.0007.478.0004.532.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
29.05.2020
2018
03.06.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital1.457.0001.192.0001.077.0001.007.0001.875.000
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser01.0000019.000
Kortfristede forpligtelser3.058.00012.870.00006.471.0000
Gældsforpligtelser0012.345.00002.657.000
Forpligtelser0012.345.00002.657.000
Passiver4.515.00014.062.00013.422.0007.478.0004.532.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
29.05.2020
2018
03.06.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad 5,4 %1,0 %1,7 %-16,8 %43,2 %
Resultatgrad 4,6 %1,7 %1,0 %-32,1 %34,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,5 %5,5 %3,7 %-87,8 %80,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 32,3 %8,5 %8,0 %13,5 %41,4 %
Likviditetsgrad Na.109,3 %Na.115,6 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-28
Ledelsespåtegning:Today, the Executive Board have discussed and approved the annual report of DSV Road Services A/S for the financial year 1 January 2021 - 31 December 2022. The annual report, which has not been audited, has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act. The Executive Board considers the criteria for omission of audit to be met. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. Further, in our opinion, the Management's review gives a fair review of the development in the Company's operations and financial matters and the result of the Company's operations and financial position. We recommend that the Annual Report be approved at the Annual General Meeting.