Copied
 

Status: Normal
A.P. Møller Capital GP ApS
38632736
Esplanaden 50, 1263 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
A.P. Møller Capital GP ApS er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at være komplementar i A.P. Møller Capital P/S samt anden handel og service i tilknytning dertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
10.05.2017 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(10.05.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 75 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 25 %
2020, DKK
09.07.2021
Bruttoresultat

8.931

Primær drift
Na.
Årets resultat

6.597

Aktiver

74.679

Kortfristede aktiver

74.679

Egenkapital

72.802

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 09.07.2021 (149 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (09.07.2021)
Årsrapport 2019 (22.05.2020)
Årsrapport 2018 (20.05.2019)
Årsrapport 2017 (04.05.2018)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Kim Fejfer 25.04.2019 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jan Thorsgaard Nielsen 30.10.2018 bestyrelsesmedlem
Martin Nørkjær Larsen 10.05.2017 bestyrelsesmedlem
Robert Maersk Uggla 10.05.2017 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
APMH INVEST A/S (CVR 36533846) NORMAL 10.05.2017
Reelle ejere
Fra 26.03.2021 er Birgitte Possing Birgitte Possing er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 04.03.2020 er Claus Michael Valentin Hemmingsen Claus Michael Valentin Hemmingsen er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 10.05.2017 er Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 10.05.2017 er Ane Mærsk Mc Kinney Uggla Ane Mærsk Mc Kinney Uggla er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 10.05.2017 er Lars-Erik Brenøe Lars-Erik Brenøe er medlem af bestyrelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
APMH INVEST A/S (CVR 36533846) NORMAL 10.05.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.