Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

-9.226

Årets resultat

5.012'

Aktiver

66.311'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

65.151'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
28.06.2021
2019
20.08.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
18.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat0000000
Resultat af primær drift-9.226-8.851-652.875-7.250-7.188-7.3750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 5.033.3344.267.694-17.207.812-4.020.275-17.740.640-573.600-5.389.071
Finansielle indtægter3.0693.0760326000
Finansieringsomkostninger-20.819-12.979-3.456-1.254-2.04600
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat5.006.3584.248.940-17.864.143-4.028.453-17.749.874-580.975-5.389.071
Resultat5.012.3404.253.113-17.720.030-4.026.583-17.748.239-579.352-5.389.071
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
28.06.2021
2019
20.08.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
18.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 316.342404.019278.696245.065339.947383.7580
Likvider276.896146.262189.858564.629246.37100
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver65.718.00454.978.57550.351.41667.886.15171.787.35889.627.75291.326.982
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver65.718.00454.978.57550.351.41667.886.15171.787.35889.627.75291.326.982
Aktiver66.311.24255.528.85650.819.97068.695.84572.373.67690.011.51091.326.982
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
28.06.2021
2019
20.08.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
18.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital65.150.55454.432.11849.819.54067.866.49271.774.00789.622.00091.326.982
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser1.160.6881.096.7381.000.430829.353599.669389.5100
Gældsforpligtelser1.160.6881.096.7381.000.430829.353599.669389.5100
Forpligtelser1.160.6881.096.7381.000.430829.353599.669389.5100
Passiver66.311.24255.528.85650.819.97068.695.84572.373.67690.011.51091.326.982
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
28.06.2021
2019
20.08.2020
2018
30.05.2019
2017
28.05.2018
2016
18.05.2017
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %-1,3 %0,0 %0,0 %0,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,7 %7,8 %-35,6 %-5,9 %-24,7 %-0,6 %-5,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -44,3 %-68,2 %-18.891,1 %-578,1 %-351,3 %Na.Na.
Soliditestgrad 98,2 %98,0 %98,0 %98,8 %99,2 %99,6 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Majbritt Skovsager Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed1 true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Majbritt Skovsager Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Koncernens hovedaktivitet består i produktion, forarbejdning og salg af stål- og aluminiumsemner samt investeringsaktiviteter.