Copied
 
 
Status: Normal
Via Equity Fond III K/S
37889407
Strandvejen 58, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Via Equity Fond III K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at investere i virksomheder inden for IT-teknologi med fokus på investeringer i virksomheder, hvor en andel af værditilvæksten sker på det nordiske marked, samt dermed relaterede investeringer med det primære sigte at skabe økonomisk vinding for investorerne.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren og VIA equity a/s i forening.
Oplysninger
Dato: 13.06.2024
Status
NORMAL.
Etableret
01.07.2016 (5 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
0,00 (DKK)
(01.07.2016)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023,
28.02.2024
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.06.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Auditor's report on audited financial statements
Virksomhedens regnskabsklasse:
Reporting class C, large enterprise
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 28.02.2024 (106 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (28.02.2024)
Årsrapport 2022 (10.03.2023)
Årsrapport 2021 (10.03.2022)
Årsrapport 2020 (12.03.2021)
Årsrapport 2019 (24.02.2020)
Årsrapport 2018 (14.02.2019)
Årsrapport 2017 (23.02.2018)
Årsrapport 2016 (01.03.2017)
Statstidende
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
VVP Komplementar III K/S (CVR 37842540) 26.06.2020 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
VIA CEGO Holding ApS (CVR 40682449) NORMAL 30.07.2019 100,00% 100,00%
C&B TopCo ApS (CVR 39689030) NORMAL 04.09.2018 50,00-66,66% 50,00-66,66%
VIA Frida Holding ApS (CVR 39689049) UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION 30.08.2018 100,00% 100,00%
Continia TopCo ApS (CVR 39317435) NORMAL 28.03.2018 66,67-89,99% 66,67-89,99%
Ansvarlige
Virk/PersonDato
VVP Komplementar III K/S (CVR 37842540) 01.07.2016