Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-100'

Primær drift

-153'

Årets resultat

-1.025'

Aktiver

5.129'

Kortfristede aktiver

3.891'

Egenkapital

5.067'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
13.07.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
19.06.2019
2017
07.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-100.009-76.345-195.512-131.758-2.540-109.790-754.660-340.165-278.902
Resultat af primær drift-153.333-76.345-195.512-172.938-2.540-109.790-754.660-360.121-278.902
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter56.976184.3412.046.6211.004.318101.59244.896363.8032.104191.109
Finansieringsomkostninger-311.911-602.829-38.067-5.045-250.170-174.844-4.589-12.421-2.414
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat-1.036.855-10.855.7031.323.421627.6201.042.810166.4991.497.2881.186.0491.580.444
Resultat-1.024.745-10.871.576929.484456.8111.085.513241.0291.571.5571.220.382-279.191
Forslag til udbytte0-1.000.000-1.440.0000-1.500.000-3.000.000-105.800-1.803.400-50.600
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
13.07.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
19.06.2019
2017
07.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger378.716378.716378.716378.716378.716378.716000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.467.8642.163.13611.260.6961.222.2761.051.277721.909492.8513.002.267496.961
Likvider679.4891.513.460142.052904.9723.392.28538.889183.4395.036.3265.504.091
Kortfristede aktiver3.891.1745.533.28218.378.79217.026.64617.721.5387.951.2118.638.2518.038.5936.001.052
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver1.207.5211.109.9452.374.1312.456.3863.336.58215.027.70117.315.11118.103.6424.407.239
Materielle aktiver30.000602.909602.909602.909644.089719.089719.089719.0890
Langfristede aktiver1.237.5211.712.8542.977.0403.059.2953.980.67115.746.79018.034.20018.822.73119.859.550
Aktiver5.128.6957.246.13621.355.83220.085.94121.702.20923.698.00126.672.45126.861.32425.860.602
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
13.07.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
19.06.2019
2017
07.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte01.000.0001.440.00001.500.0003.000.000105.8001.803.40050.600
Egenkapital5.067.1617.091.90620.963.15520.033.67121.076.86022.991.34722.785.86023.017.70350.600
Hensatte forpligtelser001.3910003.504.2533.293.7803.053.731
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000000
Kortfristede forpligtelser61.534154.230391.28652.270625.349706.654382.338549.841958.950
Gældsforpligtelser61.534154.230391.28652.270625.349706.654382.338549.841958.950
Forpligtelser61.534154.230391.28652.270625.349706.654382.338549.841958.950
Passiver5.128.6957.246.13621.355.83220.085.94121.702.20923.698.00126.672.45126.861.32425.860.602
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
13.07.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
19.06.2019
2017
07.06.2018
2016
02.06.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad -3,0 %-1,1 %-0,9 %-0,9 %0,0 %-0,5 %-2,8 %-1,3 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -20,2 %-153,3 %4,4 %2,3 %5,2 %1,0 %6,9 %5,3 %-551,8 %
Payout-ratio Na.-9,2 %154,9 %Na.138,2 %1.244,7 %6,7 %147,8 %-18,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -49,2 %-12,7 %-513,6 %-3.427,9 %-1,0 %-62,8 %-16.445,0 %-2.899,3 %-11.553,5 %
Soliditestgrad 98,8 %97,9 %98,2 %99,7 %97,1 %97,0 %85,4 %85,7 %0,2 %
Likviditetsgrad 6.323,6 %3.587,7 %4.697,0 %32.574,4 %2.833,9 %1.125,2 %2.259,3 %1.462,0 %625,8 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Henry Jakobsen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Henry Jakobsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten består i investeringsvirksomhed i form af investeringer i kapitalandele og værdipapirer.