Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-44.549

Primær drift

-44.549

Årets resultat

-3.914'

Aktiver

680'

Kortfristede aktiver

21

Egenkapital

181'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-44.549-27.007-37.469-1.8750-3.125
Resultat af primær drift-44.5490000-3.125
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.176.303447.362301.148000
Finansieringsomkostninger-5.046.04700000
Andre finansielle omkostninger0-7.252.891-813000
Resultat før skat-3.914.293-6.255.0872.455.1112.461.1493.227.6854.275.504
Resultat-3.914.293-6.346.7192.397.2412.461.5623.227.6854.276.192
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 03.293.3099.757.1261.101688688
Likvider211.509.9274.871000
Kortfristede aktiver214.803.2369.761.9971.101688688
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver679.489547.6941.893.9829.327.0477.556.3144.328.629
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver679.489547.6941.893.9829.327.0477.556.3144.328.629
Aktiver679.5105.350.93011.655.9799.328.1487.557.0024.329.317
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital180.7235.173.67011.520.3899.323.1487.553.8774.326.192
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00003.1253.125
Kortfristede forpligtelser498.787177.260135.5905.0003.1253.125
Gældsforpligtelser498.787177.260135.5905.0003.1253.125
Forpligtelser498.787177.260135.5905.0003.1253.125
Passiver679.5105.350.93011.655.9799.328.1487.557.0024.329.317
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
Afkastningsgrad -6,6 %Na.Na.Na.Na.-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2.165,9 %-122,7 %20,8 %26,4 %42,7 %98,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -0,9 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 26,6 %96,7 %98,8 %99,9 %100,0 %99,9 %
Likviditetsgrad 0,0 %2.709,7 %7.199,6 %22,0 %22,0 %22,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Sky Group ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i andre virksomheder samt virksomhed, der er forbundet hermed.