Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-28.093

Primær drift
Na.
Årets resultat

2.091

Aktiver

756'

Kortfristede aktiver

756'

Egenkapital

690'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.05.2022
2020
13.04.2021
2019
05.06.2020
2018
06.06.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-28.093-47.747-1.61330.25116.464-57.239-227.2520
Resultat af primær drift00030.25112.991-870.377-1.366.0940
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter33.63530.65628.28226.30124.00217.8442.6880
Finansieringsomkostninger-2.861-2.899-2.148-2.063-1.322-23.640-46.492-9.141
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.681-19.99024.52154.48935.671-876.173-1.409.898-265.059
Resultat2.091-15.59319.12742.49627.820-683.571-1.099.884-202.603
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.05.2022
2020
13.04.2021
2019
05.06.2020
2018
06.06.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0026.95042.26622.31237.51046.0660
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 712.363674.004644.629624.173667.630587.627377.906314.329
Likvider43.76078.866106.28695.80133.71920.70337.12336.899
Kortfristede aktiver756.123752.870777.865762.240723.661645.840461.095351.228
Immaterielle aktiver og goodwill000000543.251702.251
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver000003.47311.80620.139
Langfristede aktiver000003.473555.057722.390
Aktiver756.123752.870777.865762.240723.661649.3131.016.1521.073.618
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.05.2022
2020
13.04.2021
2019
05.06.2020
2018
06.06.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital689.883687.792703.385684.258641.762613.942697.513297.397
Hensatte forpligtelser00000004.886
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.00016.00022.00022.00000014.000
Kortfristede forpligtelser66.24065.07874.48077.98281.89935.371318.639771.335
Gældsforpligtelser66.24065.07874.48077.98281.89935.371318.639771.335
Forpligtelser66.24065.07874.48077.98281.89935.371318.639771.335
Passiver756.123752.870777.865762.240723.661649.3131.016.1521.073.618
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.05.2022
2020
13.04.2021
2019
05.06.2020
2018
06.06.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.4,0 %1,8 %-134,0 %-134,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,3 %-2,3 %2,7 %6,2 %4,3 %-111,3 %-157,7 %-68,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.1.466,4 %982,7 %-3.681,8 %-2.938,3 %Na.
Soliditestgrad 91,2 %91,4 %90,4 %89,8 %88,7 %94,6 %68,6 %27,7 %
Likviditetsgrad 1.141,5 %1.156,9 %1.044,4 %977,5 %883,6 %1.825,9 %144,7 %45,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Combeeworx A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Combeeworx A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens hovedformål er at drive handel. Selskabet har været uden aktivitet de seneste år.