Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-79.822

Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.253'

Aktiver

33.070'

Kortfristede aktiver

390'

Egenkapital

-21.335'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-65 %

Likviditetsgrad

123 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
20.12.2018
2016
05.12.2017
2015
02.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-79.822-76.1670000
Resultat af primær drift0000-51.9370
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter525.278982.731632.613201.20800
Finansieringsomkostninger-761.314-1.968.396-1.075.144-203.209-4.0070
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-4.253.022-831.83200-55.944-13.125
Resultat-4.253.022-831.832-7.498.934-100.197-55.944-13.125
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
20.12.2018
2016
05.12.2017
2015
02.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 388.898460.529629.85045.14800
Likvider867867137.31014.95700
Kortfristede aktiver389.765461.396767.16060.10500
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver32.680.47644.716.05029.208.25319.355.0651.019.66475.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver32.680.47644.716.05029.208.25319.355.0651.019.66475.000
Aktiver33.070.24145.177.44629.975.41319.415.1701.019.66475.000
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
20.12.2018
2016
05.12.2017
2015
02.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-21.335.249-5.097.598-7.618.200-119.266-19.06936.875
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld10.545.1833.536.89837.574.91319.515.73600
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser317.1031.974.13918.70018.7001.038.73338.125
Gældsforpligtelser54.405.49050.275.04437.593.61319.534.4361.038.73338.125
Forpligtelser54.405.49050.275.04437.593.61319.534.4361.038.73338.125
Passiver33.070.24145.177.44629.975.41319.415.1701.019.66475.000
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
20.12.2018
2016
05.12.2017
2015
02.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-5,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,9 %16,3 %98,4 %84,0 %293,4 %-35,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-1.296,2 %Na.
Soliditestgrad -64,5 %-11,3 %-25,4 %-0,6 %-1,9 %49,2 %
Likviditetsgrad 122,9 %23,4 %4.102,5 %321,4 %Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Jesper Henriksen Holding 2015 ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2019/20 er aflagt i DKK.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Jesper Henriksen Holding 2015 ApS.