Copied

2022, USD
26.05.2023
Bruttoresultat

2.046'

Primær drift

2.046'

Årets resultat

1.640'

Aktiver

3.090'

Kortfristede aktiver

3.090'

Egenkapital

199'

Afkastningsgrad

66 %

Soliditetsgrad

6 %

Likviditetsgrad

107 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.04.2022
2020
06.07.2021
2019
06.07.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
20.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.046.4601.363.789780.951-76.804336.154
Resultat af primær drift2.046.4601.363.789780.951-76.804336.154
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter101.4110062.593385
Finansieringsomkostninger-45.488-37.078-85.004-7.073-43.554
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat2.102.3831.326.711695.947-21.284293.836
Resultat1.639.8771.034.837542.849-16.602238.996
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.04.2022
2020
06.07.2021
2019
06.07.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
20.06.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 231.822326.737377.325197.131533.553
Likvider2.857.8183.524.0953.594.1091.529.4271.452.973
Kortfristede aktiver3.089.6403.850.8323.971.4341.726.5581.986.526
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver0647.302000
Langfristede aktiver0647.302000
Aktiver3.089.6404.498.1343.971.4341.726.5581.986.526
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.04.2022
2020
06.07.2021
2019
06.07.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
20.06.2017
Forslag til udbytte00000
Egenkapital198.538483.661698.824155.975172.577
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser34.932150.74630.988160.9188.406
Kortfristede forpligtelser2.891.1024.014.4733.272.6101.570.5831.813.949
Gældsforpligtelser2.891.1024.014.4733.272.6101.570.5831.813.949
Forpligtelser2.891.1024.014.4733.272.6101.570.5831.813.949
Passiver3.089.6404.498.1343.971.4341.726.5581.986.526
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.04.2022
2020
06.07.2021
2019
06.07.2020
2018
04.06.2019
2017
12.06.2018
2016
20.06.2017
Afkastningsgrad 66,2 %30,3 %19,7 %-4,4 %16,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 826,0 %214,0 %77,7 %-10,6 %138,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.498,9 %3.678,2 %918,7 %-1.085,9 %771,8 %
Soliditestgrad 6,4 %10,8 %17,6 %9,0 %8,7 %
Likviditetsgrad 106,9 %95,9 %121,4 %109,9 %109,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Ocean7 Projects ApS for 1 January - 31 December 2022 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B, with the adoption of individual rules from class C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 4. Collaterals and securities None as at 31 December 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Ledelsespåtegning: Today, Management has considered and adopted the Annual Report of Ocean7 Projects ApS for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. The Annual Report is presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. In my opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. In my opinion, the Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the review. I recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Fredericia, 17 May 2023 Executive Board Stefan Nordby Petersen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, Management has considered and adopted the Annual Report of Ocean7 Projects ApS for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The Company's principal activities The main activity of the company is to operate international brokerage business as agents with regard to freight transport by ships.