Copied

Status: Regnskab og boafslutning
CMD International ApS
36393904
Stationsvej 69, 5792 Årslev
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
CMD International ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er investering og besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 30.01.2023
Status
Regnskab og boafslutningUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 21.12.2022
Etableret
29.09.2014 (8 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
51.000,00 (DKK)
(29.09.2014)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
10.08.2022
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-1.010'

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-723'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
30.01.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 10.08.2022 (173 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (10.08.2022)
Årsrapport 2020 (17.07.2021)
Årsrapport 2019 (17.09.2020)
Årsrapport 2018 (23.04.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (01.06.2017)
Statstidende
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Jakob Schumacher Sørensen 29.09.2014
Jesper Milton Wright 29.09.2014
Ole Milton Olsen 29.09.2014
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.