Copied
 
 
Status: Normal
EUR FEEDER VERDANE CAPITAL VIII K/S
35399461
Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
EUR FEEDER VERDANE CAPITAL VIII K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed gennem investering i Verdane Capital VIII K/S.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes alene af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 23.04.2024
Status
NORMAL.
Etableret
11.06.2013 (6 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, EUR
13.03.2024
Bruttoresultat

692'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-772'

Aktiver

8.671'

Kortfristede aktiver

19.000

Egenkapital

8.652'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

100 %

Regnskab etc.
23.04.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PWC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 13.03.2024 (41 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (13.03.2024)
Årsrapport 2022 (09.03.2023)
Årsrapport 2021 (21.07.2022)
Årsrapport 2020 (19.04.2021)
Årsrapport 2019 (22.05.2020)
Årsrapport 2018 (29.03.2019)
Årsrapport 2017 (04.04.2018)
Årsrapport 2016 (02.05.2017)
Årsrapport 2015 (03.05.2016)
Statstidende
23.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
VERDANE CAPITAL VIII K/S (CVR 35397213) NORMAL 11.06.2014 5,00-9,99% 5,00 %
Ansvarlige
Virk/PersonDato
VERDANE CAPITAL VIII GP ApS (CVR 35251502) 11.06.2013