Copied

Status: Normal
EET INTERNATIONAL A/S
35239480
Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
EET INTERNATIONAL A/S er aktiv indenfor Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100). Selskabets formål er at drive virksomhed med distribution, udvikling, samling og salg af computerprodukter og netværksløsninger samt dertil knyttede produkter i Europa.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en diretør i forening.
Oplysninger
Dato: 31.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
10.05.2013 (9 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(10.05.2013)
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 7)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 7)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 7)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, EUR
26.05.2023
Bruttoresultat

1.387'

Primær drift

401'

Årets resultat

209'

Aktiver

1.136'

Kortfristede aktiver

1.124'

Egenkapital

607'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

234 %

Regnskab etc.
31.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (5 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (15.06.2022)
Årsrapport 2020 (21.04.2021)
Årsrapport 2019 (01.04.2020)
Årsrapport 2018 (21.05.2019)
Årsrapport 2017 (06.06.2018)
Årsrapport 2016 (02.05.2017)
Årsrapport 2015 (19.05.2016)
Statstidende
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Claus Ring 10.05.2013 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Søren Drewsen 01.08.2017 formand
Jan Holmetoft Iversen 10.05.2013 bestyrelsesmedlem
Claus Ring 10.05.2013 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
EET GROUP A/S (CVR 11783376) NORMAL 10.05.2013
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
EET GROUP A/S (CVR 11783376) NORMAL 10.05.2013 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.