Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.124

Primær drift

-5.124

Årets resultat

2.081'

Aktiver

5.774'

Kortfristede aktiver

2.460'

Egenkapital

4.941'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

296 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
22.01.2021
2019
21.02.2020
2018
20.05.2019
2017
02.05.2018
2016
06.03.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.124-5.500-5.275-4.525-4.151-4.125-7.925-37.925
Resultat af primær drift-5.1240000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter089.0111400000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-459.841-4.6790-243-1410-273-61
Resultat før skat1.982.3021.809.9141.145.55195.283-160.397344.650252.797-51.143
Resultat2.080.6971.798.1991.147.56196.460-159.495345.570256.856-51.143
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.000-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
22.01.2021
2019
21.02.2020
2018
20.05.2019
2017
02.05.2018
2016
06.03.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 846.038499.597327.37916.07910.951108.42300
Likvider62.39441.23315.3025.56379.24449.40542.59850.857
Kortfristede aktiver2.459.6262.229.343342.68121.64290.195157.82842.59850.857
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver3.314.0862.262.0931.324.343279.765178.951480.057331.28268.018
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver3.314.0862.262.0931.324.343279.765178.951480.057331.28268.018
Aktiver5.773.7124.491.4361.667.024301.407269.146637.885373.880118.875
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
22.01.2021
2019
21.02.2020
2018
20.05.2019
2017
02.05.2018
2016
06.03.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.000108.000105.800103.4000
Egenkapital4.941.3632.975.0661.289.867252.306263.846529.141286.97130.115
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.3005.3005.3005.3005.3005.3005.3005.300
Kortfristede forpligtelser832.3491.516.370377.15749.1015.300108.74486.90988.760
Gældsforpligtelser832.3491.516.370377.15749.1015.300108.74486.90988.760
Forpligtelser832.3491.516.370377.15749.1015.300108.74486.90988.760
Passiver5.773.7124.491.4361.667.024301.407269.146637.885373.880118.875
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
22.01.2021
2019
21.02.2020
2018
20.05.2019
2017
02.05.2018
2016
06.03.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad -0,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 42,1 %60,4 %89,0 %38,2 %-60,5 %65,3 %89,5 %-169,8 %
Payout-ratio 5,7 %6,4 %9,8 %114,0 %-67,7 %30,6 %40,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 85,6 %66,2 %77,4 %83,7 %98,0 %83,0 %76,8 %25,3 %
Likviditetsgrad 295,5 %147,0 %90,9 %44,1 %1.701,8 %145,1 %49,0 %57,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for MASMAJ HOLDING ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for MASMAJ HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.