Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S
34081972
Bautavej 1, 8210 Aarhus V
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S er aktiv indenfor Indsamling af ikke-farligt affald (381100). Selskabets formål er at etablere og drive et stationært affaldssugeanlæg og dermed beslægtet virksomhed på De Bynære Havnearealer på Aarhus Havn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 23.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
14.12.2011 (8 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
5.000.000,00 (DKK)
(14.12.2011)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
20.04.2020
Bruttoresultat

3.549'

Primær drift

1.929'

Årets resultat

-11.631

Aktiver

56.811'

Kortfristede aktiver

4.105'

Egenkapital

5.728'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

24 %

Regnskab etc.
23.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 20.04.2020 (156 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (20.04.2020)
Årsrapport 2018 (15.04.2019)
Årsrapport 2017 (19.04.2018)
Årsrapport 2016 (10.04.2017)
Årsrapport 2015 (19.04.2016)
Statstidende
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Jesper Bach 01.06.2019 direktør
Bestyrelse
Person Dato Rolle
Henning Møller 01.07.2014 bestyrelse
Preben Otto Rahder 29.04.2014 bestyrelse
Jan Mehlsen 29.04.2014 bestyrelse
Rasmus Stobbe 01.01.2013 bestyrelse
Preben Meineche 14.12.2011 bestyrelse
Christopher William Spence Cully 14.12.2011 formand
Michael Kjær Graff 14.12.2011 næstformand
Stiftere
Stiftere Status Dato
FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (CVR 41991917) NORMAL 14.12.2011
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (CVR 41991917) NORMAL 14.12.2011 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Direktion Bestyrelse Kontaktoplysninger
Hovedbranche Formål Tegningsregel Vedtægter
Beliggenhedsadresse Binavne Første regnskabsperiode Kapital
Legale ejere Navne Regnskabs år Revision fravalgt
Revisor Stiftere Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019

Direktion

Den 2019-06-01 tilføjes Direktion: Jesper Bach (direktør) (offentliggjort 2019-06-21)

Direktion

Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Gert Fabricius Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2019-06-21)

xbrl

Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018

xbrl

Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017

xbrl

Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016

xbrl

Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015

Direktion

Den 2015-03-31 fjernes Direktion: Poul Lieberknecht (direktion) (offentliggjort 2015-04-02)

Bestyrelse

Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 2014-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Mehlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2014-04-29 fjernes Bestyrelse: Henning Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Keld Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Stobbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 2012-12-31 fjernes Bestyrelse: Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Kontaktoplysninger

Den 2012-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aa-mc.dk (offentliggjort 2012-01-24)

Hovedbranche

Den 2011-12-16 tilføjes Hovedbranche: Indsamling af ikke-farligt affald (offentliggjort 2012-01-24)

Den 2011-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Den 2011-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Formål

Den 2011-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere og drive et stationært affaldssugeanlæg og dermed beslægtet virksomhed på De Bynære Havnearealer på Aarhus Havn. (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2011-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2011-12-15 tilføjes Vedtægter: 2011-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2011-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)

Bestyrelse

Den 2011-12-14 tilføjes Bestyrelse: Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Binavne

Den 2011-12-14 tilføjes Binavne: DBHA A/S (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2011-12-14 tilføjes Direktion: Poul Lieberknecht (direktion) (offentliggjort 2015-04-02)

Første regnskabsperiode

Den 2011-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2011-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapital

Den 2011-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2011-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Legale ejere

Den 2011-12-14 tilføjes Legale ejere: FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (offentliggjort 2015-06-04)

Regnskabs år

Den 2011-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2011-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revision fravalgt

Den 2011-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)

Revisor

Den 2011-12-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2011-12-14 tilføjes Stiftere: FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-12-14)

Virksomhedsstatus

Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Jesper Bach 01.06.2019 direktør
Historik Start Stop Rolle
Gert Fabricius Rasmussen 14.12.2011 31.05.2019 direktion
Poul Lieberknecht 14.12.2011 31.03.2015 direktion
Bestyrelse
Bestyrelse Dato Rolle
Henning Møller 01.07.2014 bestyrelse
Preben Otto Rahder 29.04.2014 bestyrelse
Jan Mehlsen 29.04.2014 bestyrelse
Rasmus Stobbe 01.01.2013 bestyrelse
Preben Meineche 14.12.2011 bestyrelse
Christopher William Spence Cully 14.12.2011 formand
Michael Kjær Graff 14.12.2011 næstformand
Historik Start Stop Rolle
Keld Laursen 01.07.2013 29.04.2014 bestyrelse
Henning Møller 14.12.2011 29.04.2014 bestyrelse
Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen 14.12.2011 31.12.2012 bestyrelse
Stiftere
Stiftere Status Dato
FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (CVR 41991917) NORMAL 14.12.2011
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (CVR 41991917) NORMAL 14.12.2011 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
20.04.2020
Bruttoresultat

3.549'

Primær drift

1.929'

Årets resultat

-11.631

Aktiver

56.811'

Kortfristede aktiver

4.105'

Egenkapital

5.728'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

24 %

Resultat
20.04.2020
Resultatopgørelse
2019
20.04.2020
2018
15.04.2019
2017
19.04.2018
2016
10.04.2017
2015
19.04.2016
Nettoomsætning 4.916.482 4.461.282 3.746.380 2.717.851 1.077.038
Bruttoresultat 3.549.150 3.121.349 2.783.909 1.931.500 784.714
Resultat af primær drift 1.928.863 1.826.521 1.794.151 1.319.638 240.742
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0 0 0 0
Finansielle indtægter 1.315 0 0 0 3
Finansieringsomkostninger -1.915.866 -1.576.383 -981.525 -419.634 -325.700
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 0 0
Resultat før skat 14.312 250.138 812.626 900.004 -84.955
Resultat -11.631 195.178 632.737 708.793 -64.162
Forslag til udbytte 0 0 0 0 0
Aktiver
20.04.2020
Årsrapport
2019
20.04.2020
2018
15.04.2019
2017
19.04.2018
2016
10.04.2017
2015
19.04.2016
Kortfristede varebeholdninger 0 0 0 0 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 790.134 884.508 1.087.463 729.427 1.370.242
Likvider 3.314.683 7.819.180 5.741.802 5.317.521 11.440
Kortfristede aktiver 4.104.817 8.703.688 6.829.265 6.046.948 1.381.682
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Materielle aktiver 52.706.098 46.770.681 33.438.082 28.897.748 21.579.029
Langfristede aktiver 52.706.098 46.770.681 33.438.082 28.897.748 21.579.029
Aktiver 56.810.915 55.474.369 40.267.347 34.944.696 22.960.711
Aktiver
20.04.2020
Passiver
20.04.2020
Årsrapport
2019
20.04.2020
2018
15.04.2019
2017
19.04.2018
2016
10.04.2017
2015
19.04.2016
Forslag til udbytte 0 0 0 0 0
Egenkapital 5.727.870 5.739.501 5.544.323 4.911.585 4.202.792
Hensatte forpligtelser 661.661 609.264 198.919 0 0
Langfristet gæld til banker 28.265.098 29.463.625 19.000.000 9.000.000 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.060.396 756.788 1.066.349 799.474 1.688.813
Kortfristede forpligtelser 16.982.686 14.280.837 15.524.105 18.260.016 15.452.136
Gældsforpligtelser 50.421.384 49.125.604 34.524.105 30.033.111 18.757.919
Forpligtelser 50.421.384 49.125.604 34.524.105 30.033.111 18.757.919
Passiver 56.810.915 55.474.369 40.267.347 34.944.696 22.960.711
Passiver
20.04.2020
Nøgletal
20.04.2020
Årsrapport
2019
20.04.2020
2018
15.04.2019
2017
19.04.2018
2016
10.04.2017
2015
19.04.2016
Afkastningsgrad 3,4 % 3,3 % 4,5 % 3,8 % 1,0 %
Dækningsgrad 72,2 % 70,0 % 74,3 % 71,1 % 72,9 %
Resultatgrad -0,2 % 4,4 % 16,9 % 26,1 % -6,0 %
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na. Na. Na. Na.
Egenkapitals-forretning -0,2 % 3,4 % 11,4 % 14,4 % -1,5 %
Payout-ratio Na. Na. Na. Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal 100,7 % 115,9 % 182,8 % 314,5 % 73,9 %
Soliditestgrad 10,1 % 10,3 % 13,8 % 14,1 % 18,3 %
Likviditetsgrad 24,2 % 60,9 % 44,0 % 33,1 % 8,9 %
Resultat
20.04.2020
Gæld
20.04.2020
Årsrapport
20.04.2020
Nyeste: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 20.04.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
20.04.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-03-31
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 19 - 31. 12. 19 for De Bynære Havnearealers Affaldsværk A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets vedtægtsmæssige formål er at etablere og drive et stationært affaldssugeanlæg og dermed beslægtet virksomhed på De Bynære Havnearealer i Århus Ø. Etableringen af affaldssugeanlægget på De Bynære Havnearealer er motiveret af et ønske om at skabe en klimavenlig og bæredygtig affaldsløsning, som desuden harmonerer med de arkitektoniske og miljømæssige ambitioner, der er gældende for bydelen. Selskabets aktivitet drives efter hvile i sig selv-princippet.
Formål
Formål
Selskabets formål er at etablere og drive et stationært affaldssugeanlæg og dermed beslægtet virksomhed på De Bynære Havnearealer på Aarhus Havn.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 15.12.2011 (3205 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 14.12.2011 (3206 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Indsamling af ikke-farligt affald (381100).
Sidst opdateret den 24.01.2012 og angivet som gældende fra 16.12.2011 (3204 dage).
Historik Start Stop
Indsamling af ikke-farligt affald (381100) 16.12.2011
Uoplyst (999999) 14.12.2011 15.12.2011
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 14.12.2011 (3206 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 14.12.2011 (3206 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
60.
Sidst opdateret den 14.12.2011 og angivet som gældende fra 14.12.2011 (3206 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
info@aa-mc.dk.
Sidst opdateret den 24.01.2012 og angivet som gældende fra 13.01.2012 (3176 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
87441111.
Sidst opdateret den 03.10.2016 og angivet som gældende fra 03.10.2016 (1451 dage).
Historik Start Stop
87441111 03.10.2016
87441144 13.01.2012 02.10.2016
Navne
Ingen historik.
Binavne
Binavne
DBHA A/S.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 14.12.2011 (3206 dage).
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 15.12.2011 (3205 dage).
Fortolkning (2 tegningsmuligheder)
formanden + 1 bestyrelsesmedlem
formanden + 1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
23.09.2020
Ingen historik.
Kapital
23.09.2020
Fra årsrapport
20.04.2020
Regnskab: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 20.04.2020)
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision): Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision): Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12. 19 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 01. 19 - 31. 12. 19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision): Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
23.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
23.09.2020
4 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
23.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Jan Mehlsen (virk.: 25)
Bestyrelsesmedlem
0 % 0 % 0 % 4,00 %
Henning Møller (virk.: 9)
Bestyrelsesmedlem
0 % 0 % 0 % 0 %
Preben Otto Rahder (virk.: 12)
Bestyrelsesmedlem
16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
Michael Kjær Graff (virk.: 80)
Næstformand
5,00 % 6,25 % 6,25 % 8,75 %
Rasmus Stobbe (virk.: 5)
Bestyrelsesmedlem
0 % 0 % 0 % 0 %
Jesper Bach (virk.: 8)
Dir.
0 % 0 % 0 % 0 %
Christopher William Spence Cully (virk.: 5)
Formand
0 % 0 % 0 % 0 %
Preben Meineche (virk.: 6)
Bestyrelsesmedlem
0 % 0 % 0 % 0 %
Pct. 4,00 % 4,67 % 4,67 % 6,67 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
23.09.2020
Ikke aktiv i virksomheden under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Niels Anton Skov Nielsen (virk.: 3) 0 % 0 % 0 % 0 %
Mogens Brøndum (virk.: 4) 0 % 0 % 0 % 0 %
Niels Danstrup Gertsen (virk.: 3) 0 % 0 % 0 % 0 %
Keld Laursen (virk.: 4) 0 % 0 % 0 % 0 %
Lars Kristoffersen (virk.: 3) 0 % 0 % 0 % 0 %
Peter Lautrup (virk.: 12) 0 % 0 % 0 % 0 %
Poul Lieberknecht (virk.: 5) 0 % 0 % 0 % 0 %
Gert Fabricius Rasmussen (virk.: 8) 0 % 0 % 0 % 0 %
Bendt Eduard Nielsen (virk.: 8) 0 % 0 % 0 % 0 %
Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (virk.: 7) 0 % 0 % 0 % 0 %
Helle Pouli (virk.: 5) 0 % 0 % 0 % 0 %
Øjvind Birk Serup (virk.: 9) 11,11 % 11,11 % 11,11 % 11,11 %
Claus Jespersen (virk.: 16) 0 % 0 % 0 % 0 %
Lone Toftgård Sørensen (virk.: 23) 0 % 4,35 % 4,35 % 26,09 %
Casper Ellesøe Wedel (virk.: 3) 0 % 0 % 0 % 0 %
Pct. 0,88 % 1,77 % 1,77 % 6,20 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Adresser
Deltager Dato Adresse
Preben Meineche 03.01.1994 Stadion Allé 3, 8000 Aarhus C
Henning Møller 09.08.2002 Ahornvej 3, 8240 Risskov
Christopher William Spence Cully 01.01.2007 Jævndøgnsvej 3, 8200 Aarhus N
Rasmus Stobbe 01.08.2008 Lystgårdsparken 28, 8300 Odder
Jan Mehlsen 01.02.2012 Rønnevangen 59, 8471 Sabro
Jesper Bach 06.06.2012 Sølvmågevej 52, 8541 Skødstrup
Preben Otto Rahder 20.10.2018 Helga Pedersens Gade 9, 8000 Aarhus C
Michael Kjær Graff 28.06.2019 Haslegårdsvej 23, 8210 Aarhus V
Ikke aktive
05.09.2019
Deltager Dato Adresse
Niels Danstrup Gertsen 20.08.1990 Katrinebjergvej 61, 8200 Aarhus N
Lone Toftgård Sørensen 16.10.1993 Jacob Adelborgs Allé 40, 8240 Risskov
Øjvind Birk Serup 16.10.1993 Jacob Adelborgs Allé 6, 8240 Risskov
Lars Kristoffersen 06.03.1999 Viborgvej 23, 8000 Aarhus C
Claus Jespersen 11.04.2000 Thyrasgade 5, 8260 Viby J
Mogens Brøndum 01.12.2002 Jacob Adelborgs Allé 4A, 8240 Risskov
Helle Pouli 01.01.2007 Grenåvej 501, 8250 Egå
Bendt Eduard Nielsen 01.01.2007 Høstvej 1, 8200 Aarhus N
Keld Laursen 01.01.2007 Nørreskovvej 2, 8382 Hinnerup
Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen 15.08.2008 Boestbækvej 2, 8654 Bryrup
Casper Ellesøe Wedel 01.05.2009 Badstuegade 4, 8000 Aarhus C
Niels Anton Skov Nielsen 14.04.2015 Høvænget 42, 8260 Viby J
Peter Lautrup 11.04.2019 Silkeborgvej 244, 8230 Åbyhøj
Gert Fabricius Rasmussen 05.09.2019 Drosselvej 151, 8300 Odder
På adressen
23.09.2020
Nuværende adresse:
Bautavej 1, 8210 Aarhus V
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
ADK BERLIN ApS 30587693 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
APATOR MIITORS ApS 32763286 NORMAL Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900)
Airplant Solutions IVS 40358064 NORMAL Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900)
ApS KOMPL. ESBJERG 31333083 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
ApS KOMPL. FYN 30581393 NORMAL Kombinerede serviceydelser (811000)
ApS KOMPL. VEJLE 30581539 NORMAL Kombinerede serviceydelser (811000)
ApS KOMPL. VIBORG 30738896 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
DANSK FIRMAPENSION RÅDGIVNING K/S 34042349 NORMAL Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (662900)
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S 34081972 NORMAL Indsamling af ikke-farligt affald (381100)
DanSolar Energi ApS 33378076 NORMAL Produktion af elektricitet (351100)
EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S 18573547 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
EJENDOMSSELSKABET GREVE A/S 27563945 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
EUS ENGHOLM HOLDING A/S 29602727 NORMAL Uoplyst (999999)
EUS INVEST ApS 30562917 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
EviShine A/S 26539978 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER 41991917 NORMAL Kombinerede administrationsserviceydelser (821100)
Forevergy IVS 38537865 NORMAL Ikke-specialiseret engroshandel (469000)
Fuglsang Oversættelser v/Erik Fuglsang 33105673 Aktiv Oversættelse og tolkning (743000)
HARTMANNS KØRESKOLE ApS 20991194 NORMAL Køreskoler (855300)
HERNING, KOLDING, TILST, 2003 ApS 27011772 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
HOSTRUPVEJ 25, HOLSTEBRO ApS 29397007 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2011 ApS 31895375 NORMAL Uoplyst (999999)
JLG HOLDING HEDENSTED ApS 36050632 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
Jansen Tore Denmark ApS 40762787 NORMAL Fremstilling af døre og vinduer af metal (251200)
K/S FABRIKSPARKEN 38, GLOSTRUP 24203344 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
K/S HERNING, KOLDING, TILST 27011802 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
K/S SJÆLLAND I 28103891 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
K/S SØNDERJYLLAND I 25900561 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
K/S VÄSTERVIK, FALKENBERG, FALKÖPING 28477694 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
KB Software ApS 37775193 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
KOMPLEMENTARSELSKABET FABRIKSPARKEN 38, GLOSTRUP ApS 24224473 UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
KOMPLEMENTARSELSKABET SJÆLLAND I ApS 28103727 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND I A/S 25711815 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
KOMPLEMENTARSELSKABET VÄSTERVIK, FALKENBERG, FALKÖPING ApS 28334346 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
Limpio Energy ApS 37501484 UNDERKONKURS Dekret 1 Ikke-specialiseret engroshandel (469000)
MGN HOLDING ApS 25050258 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
MGN INVEST ApS 25169115 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
MILJØCENTER1 A/S 30601866 NORMAL Anden teknisk rådgivning (711290)
PR - Audit IVS 35890351 NORMAL Bogføring og revision: skatterådgivning (692000)
PR - Insight ApS 30537289 NORMAL Anden personaleformidling (783000)
PR -Tax IVS 30537068 NORMAL Bogføring og revision: skatterådgivning (692000)
PlusRevision ApS 78466111 NORMAL Bogføring og revision: skatterådgivning (692000)
Profus IVS 39109409 NORMAL Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090)
R.O.M HOLDING ApS 25088921 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
SPEKTRUM EJENDOMME A/S 30275764 NORMAL Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
SPEKTRUM ESBJERG K/S 31177685 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S 30582861 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
SPEKTRUM RETAILPARK VIBORG K/S 30739906 NORMAL Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Visblue ApS 36427957 NORMAL Anden teknisk rådgivning (711290)
bozel houses.com IVS 36730536 NORMAL Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Bautavej 1, 8210 Aarhus V
Ingen historisk.
Lignende navne
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S.
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 14.12.2011 (3206 dage).
Relationer
23.09.2020
Vi viser ikke relationsdiagrammet da det indeholder for mange relationer 253.
Relationer
23.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Jan Mehlsen (virk.: 25)
Bestyrelsesmedlem
13 0 0 1 5 6
Henning Møller (virk.: 9)
Bestyrelsesmedlem
4 0 0 0 2 3
Preben Otto Rahder (virk.: 12)
Bestyrelsesmedlem
5 0 0 2 2 3
Michael Kjær Graff (virk.: 80)
Næstformand
33 0 0 7 21 19
Rasmus Stobbe (virk.: 5)
Bestyrelsesmedlem
3 0 0 0 2 0
Jesper Bach (virk.: 8)
Dir.
7 0 0 0 0 1
Christopher William Spence Cully (virk.: 5)
Formand
3 0 0 0 2 0
Preben Meineche (virk.: 6)
Bestyrelsesmedlem
3 0 0 0 3 0
Pct. 47 % 0 % 0 % 7 % 25 % 21 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
23.09.2020
Person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Niels Anton Skov Nielsen (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 0 0
Mogens Brøndum (virk.: 4)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 0 1
Niels Danstrup Gertsen (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 0 0
Keld Laursen (virk.: 4)
Ikke aktiv i virksomheden.
4 0 0 0 0 0
Lars Kristoffersen (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 0 0
Peter Lautrup (virk.: 12)
Ikke aktiv i virksomheden.
8 0 0 0 3 1
Poul Lieberknecht (virk.: 5)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 2 0
Gert Fabricius Rasmussen (virk.: 8)
Ikke aktiv i virksomheden.
4 0 0 0 3 1
Bendt Eduard Nielsen (virk.: 8)
Ikke aktiv i virksomheden.
4 0 0 0 2 2
Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (virk.: 7)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 2 2
Helle Pouli (virk.: 5)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 0 2
Øjvind Birk Serup (virk.: 9)
Ikke aktiv i virksomheden.
6 0 0 1 1 1
Claus Jespersen (virk.: 16)
Ikke aktiv i virksomheden.
12 0 0 0 3 1
Lone Toftgård Sørensen (virk.: 23)
Ikke aktiv i virksomheden.
8 0 0 6 5 4
Casper Ellesøe Wedel (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden.
3 0 0 0 0 0
Sum 71 0 0 10 37 32
Pct. 62 % 0 % 0 % 6 % 19 % 13 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Erfarenhed
23.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Jan Mehlsen (virk.: 25)
Bestyrelsesmedlem
23 1 0 2
Henning Møller (virk.: 9)
Bestyrelsesmedlem
7 0 0 3
Preben Otto Rahder (virk.: 12)
Bestyrelsesmedlem
5 6 3 4
Michael Kjær Graff (virk.: 80)
Næstformand
86 33 3 28
Rasmus Stobbe (virk.: 5)
Bestyrelsesmedlem
5 0 0 2
Jesper Bach (virk.: 8)
Dir.
1 6 1 0
Christopher William Spence Cully (virk.: 5)
Formand
5 0 0 2
Preben Meineche (virk.: 6)
Bestyrelsesmedlem
10 0 0 2
Sum 142 46 7 43
Pct. 60 % 19 % 3 % 18 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
23.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Niels Anton Skov Nielsen (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden
1 0 0 2
Mogens Brøndum (virk.: 4)
Ikke aktiv i virksomheden
1 0 1 2
Niels Danstrup Gertsen (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden
1 0 0 2
Keld Laursen (virk.: 4)
Ikke aktiv i virksomheden
2 2 0 0
Lars Kristoffersen (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden
1 0 0 2
Peter Lautrup (virk.: 12)
Ikke aktiv i virksomheden
6 4 1 3
Poul Lieberknecht (virk.: 5)
Ikke aktiv i virksomheden
0 5 0 0
Gert Fabricius Rasmussen (virk.: 8)
Ikke aktiv i virksomheden
1 5 1 0
Bendt Eduard Nielsen (virk.: 8)
Ikke aktiv i virksomheden
4 0 0 4
Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (virk.: 7)
Ikke aktiv i virksomheden
5 0 2 0
Helle Pouli (virk.: 5)
Ikke aktiv i virksomheden
1 0 2 3
Øjvind Birk Serup (virk.: 9)
Ikke aktiv i virksomheden
4 3 1 5
Claus Jespersen (virk.: 16)
Ikke aktiv i virksomheden
13 2 1 10
Lone Toftgård Sørensen (virk.: 23)
Ikke aktiv i virksomheden
4 13 4 8
Casper Ellesøe Wedel (virk.: 3)
Ikke aktiv i virksomheden
1 0 0 2
Sum 45 34 13 43
Pct. 33 % 25 % 10 % 32 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Detektor
23.09.2020
Område Kommentar
Ingen anmærkninger.