Copied
 

Status: Normal
FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER
33870337
Gammeltorv 18, 1457 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er at være komplementar i kommanditselskaber, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer med henblik på helt eller delvis at eje sådanne selskaber og deltage i ledelsen og driften af disse (private equity-fonde), samt at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed,herunder udøvelse af administrations- eller rådgivningsopgaver, direkte eller indirekte, i forbindelse med sådanne investeringer. Fonden kan yde forrentede lån svarende til Fondens til enhver tid værende grundkapital til et eller flere kommanditselskaber, hvori Fonden er komplementar, i hele kommanditselskabets/- ernes levetid, afdragsfrit indtil kommanditselskabet/- ernes ophør
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
15.08.2011 (9 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(15.08.2011)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
27.05.2021
Bruttoresultat

-18.370

Primær drift

-103'

Årets resultat

12.625

Aktiver

471'

Kortfristede aktiver

171'

Egenkapital

451'

Afkastningsgrad

-22 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 27.05.2021 (192 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (27.05.2021)
Årsrapport 2019 (25.03.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (19.04.2018)
Årsrapport 2016 (03.04.2017)
Årsrapport 2015 (01.06.2016)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Per Høholt 04.05.2021 bestyrelsesmedlem
Frank Visti Møbjerg 11.04.2018 bestyrelsesmedlem
Bjarne Thorup 09.09.2014 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Maj Invest Equity 4 K/S (CVR 33887620) Aktiv 31.08.2011 100,00% 100,00%