Copied
 
 
Status: Normal
FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER
33870337
Gammeltorv 18, 1457 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er at være komplementar i kommanditselskaber, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer med henblik på helt eller delvis at eje sådanne selskaber og deltage i ledelsen og driften af disse (private equity-fonde), samt at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed,herunder udøvelse af administrations- eller rådgivningsopgaver, direkte eller indirekte, i forbindelse med sådanne investeringer. Fonden kan yde forrentede lån svarende til Fondens til enhver tid værende grundkapital til et eller flere kommanditselskaber, hvori Fonden er komplementar, i hele kommanditselskabets/- ernes levetid, afdragsfrit indtil kommanditselskabet/- ernes ophør
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 27.02.2024
Status
NORMAL.
Etableret
15.08.2011 (11 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(15.08.2011)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
29.03.2023
Bruttoresultat

-22.091

Primær drift

-107'

Årets resultat

9.805

Aktiver

493'

Kortfristede aktiver

193'

Egenkapital

473'

Afkastningsgrad

-22 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
27.02.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 29.03.2023 (335 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (29.03.2023)
Årsrapport 2021 (03.05.2022)
Årsrapport 2020 (27.05.2021)
Årsrapport 2019 (25.03.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (19.04.2018)
Årsrapport 2016 (03.04.2017)
Årsrapport 2015 (01.06.2016)
Statstidende
27.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
27.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Torben Kjær 22.03.2023 bestyrelsesmedlem
Frank Visti Møbjerg 22.03.2023 formand
Jens Aaløse 29.04.2022 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Maj Invest Equity 4 K/S (CVR 33887620) Aktiv 31.08.2011 100,00% 100,00%