Copied

Status: Normal
LARSEN VENTILATION ApS
33762860
Holmevej 33, 4700 Næstved
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LARSEN VENTILATION ApS er aktiv indenfor VVS- og blikkenslagerforretninger (432200). Selskabets formål er at udøve virksomhed med opsætning og montering af ventilationsanlæg, samt indregulering deraf og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet ledes af en direktør, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Oplysninger
Dato: 20.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
20.06.2011 (8 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
80.000,00 (DKK)
(20.06.2011)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

406'

Primær drift

-2.472

Årets resultat

-39.518

Aktiver

913'

Kortfristede aktiver

827'

Egenkapital

720'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

428 %

Regnskab etc.
20.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 19.03.2023 (1 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (19.03.2023)
Årsrapport 2021 (02.05.2022)
Årsrapport 2020 (13.05.2021)
Årsrapport 2019 (15.04.2020)
Årsrapport 2018 (01.05.2019)
Årsrapport 2017 (18.05.2018)
Årsrapport 2016 (22.05.2017)
Årsrapport 2015 (11.05.2016)
Statstidende
20.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Thomas Bo Vagn Larsen 20.06.2011 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Thomas Bo Vagn Larsen 20.06.2011
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.