Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
HØPFNER ApS
33084501
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
HØPFNER ApS er aktiv indenfor Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210). Selskabets formål er at drive virksomhed med plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver til private og offentlige boliger.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
25.08.2010 (9 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
80.000,00 (DKK)
(25.08.2010)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2018, DKK
18.12.2019
Bruttoresultat

-68.604

Primær drift

-68.604

Årets resultat

-72.556

Aktiver

997'

Kortfristede aktiver

997'

Egenkapital

840'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2018 - 30.06.2019
Offentliggjort: 18.12.2019 (277 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2018 (18.12.2019)
Årsrapport 2017 (03.12.2018)
Årsrapport 2016 (22.12.2017)
Årsrapport 2015 (15.12.2016)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Peter Høpfner 25.08.2010 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
CRUMBLE HOLDING ApS (CVR 29812047) NORMAL 25.08.2010
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Peter Høpfner 25.08.2010 100,00% 100,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
CRUMBLE HOLDING ApS (CVR 29812047) NORMAL 25.08.2010 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Revision fravalgt Vedtægter Revisor
Beliggenhedsadresse Kontaktoplysninger Hovedbranche Formål
Navne Tegningsregel Direktion Første regnskabsperiode
Kapital Legale ejere Reelle ejere Regnskabs år
Stiftere Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018

xbrl

Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017

Revision fravalgt

Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-03)

Den 2018-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-03)

Vedtægter

Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2018-12-03)

Revisor

Den 2018-11-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVAN KJELDSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-03)

Beliggenhedsadresse

Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-02-27)

Den 2018-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2018-02-27)

Kontaktoplysninger

Den 2018-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@hopfner.dk (offentliggjort 2018-02-27)

xbrl

Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016

xbrl

Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015

Hovedbranche

Den 2014-11-06 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2014-11-06)

Den 2014-11-05 fjernes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2014-11-06)

Beliggenhedsadresse

Den 2012-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2018-02-27)

Den 2012-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 2., 2300 København S (offentliggjort 2012-01-12)

Revisor

Den 2012-11-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVAN KJELDSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-03)

Den 2012-11-20 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2012-08-20 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2012-08-20 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2012-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 2., 2300 København S (offentliggjort 2012-01-12)

Den 2012-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 335, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)

Formål

Den 2012-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver til private og offentlige boliger. (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2012-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2012-01-12 tilføjes Vedtægter: 2012-01-12 (offentliggjort 2018-12-03)

Beliggenhedsadresse

Den 2010-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 335, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2010-08-25 tilføjes Direktion: Peter Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2010-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2010-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2010-08-25 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2014-11-06)

Kapital

Den 2010-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2010-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Legale ejere

Den 2010-08-25 tilføjes Legale ejere: CRUMBLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)

Reelle ejere

Den 2010-08-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Høpfner (offentliggjort 2018-09-14)

Regnskabs år

Den 2010-08-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2010-08-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Revision fravalgt

Den 2010-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-03)

Revisor

Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2010-08-25 tilføjes Stiftere: CRUMBLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2010-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-26)

Virksomhedsstatus

Den 2010-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Peter Høpfner 25.08.2010 direktion
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
CRUMBLE HOLDING ApS (CVR 29812047) NORMAL 25.08.2010
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Peter Høpfner 25.08.2010 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
CRUMBLE HOLDING ApS (CVR 29812047) NORMAL 25.08.2010 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2018, DKK
18.12.2019
Bruttoresultat

-68.604

Primær drift

-68.604

Årets resultat

-72.556

Aktiver

997'

Kortfristede aktiver

997'

Egenkapital

840'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
18.12.2019
Resultatopgørelse
2018
18.12.2019
2017
03.12.2018
2016
22.12.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat -68.604 -33.746 6.319 109.353
Resultat af primær drift -68.604 -33.746 6.319 109.353
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0 0 0
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Finansieringsomkostninger 0 0 0 0
Andre finansielle omkostninger -261 -263 -285 -305
Resultat før skat -80.531 0 6.034 0
Resultat -72.556 632.734 -95 77.602
Forslag til udbytte 0 0 0 0
Aktiver
18.12.2019
Årsrapport
2018
18.12.2019
2017
03.12.2018
2016
22.12.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger 124.794 124.794 124.794 124.794
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 818.186 602.953 91.759 0
Likvider 54.047 292.785 129.357 250.789
Kortfristede aktiver 997.027 1.020.532 345.910 375.583
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver 114 11.666 0 0
Materielle aktiver 0 0 0 0
Langfristede aktiver 114 11.666 0 0
Aktiver 997.141 1.032.198 345.910 375.583
Aktiver
18.12.2019
Passiver
18.12.2019
Årsrapport
2018
18.12.2019
2017
03.12.2018
2016
22.12.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte 0 0 0 0
Egenkapital 840.251 912.807 280.073 280.170
Hensatte forpligtelser 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 35.000 47.500 5.000 5.000
Kortfristede forpligtelser 156.890 119.391 59.708 59.589
Gældsforpligtelser 156.890 119.391 65.837 95.413
Forpligtelser 156.890 119.391 65.837 95.413
Passiver 997.141 1.032.198 345.910 375.583
Passiver
18.12.2019
Nøgletal
18.12.2019
Årsrapport
2018
18.12.2019
2017
03.12.2018
2016
22.12.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad -6,9 % -3,3 % 1,8 % 29,1 %
Dækningsgrad Na. Na. Na. Na.
Resultatgrad Na. Na. Na. Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na. Na. Na.
Egenkapitals-forretning -8,6 % 69,3 % 0,0 % 27,7 %
Payout-ratio Na. Na. Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na. Na. Na. Na.
Soliditestgrad 84,3 % 88,4 % 81,0 % 74,6 %
Likviditetsgrad 635,5 % 854,8 % 579,3 % 630,3 %
Resultat
18.12.2019
Gæld
18.12.2019
Årsrapport
18.12.2019
Nyeste: 01.07.2018 - 30.06.2019 (offentliggjort: 18.12.2019)
Beretning
18.12.2019
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2019-11-29
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019for Høpfner ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver etretvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet afselskabets aktiviteter. Jeg anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver til private og offentlige boliger.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 12.01.2012 (3174 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 25.08.2010 (3679 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210).
Sidst opdateret den 06.11.2014 og angivet som gældende fra 06.11.2014 (2145 dage).
Historik Start Stop
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) 06.11.2014
Landskabspleje (813000) 25.08.2010 05.11.2014
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 03.12.2018 og angivet som gældende fra 30.11.2018 (660 dage).
Historik Start Stop
true 30.11.2018
false 25.08.2010 29.11.2018
Revisor
Historik Start Stop
REVISIONSFIRMAET IVAN KJELDSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 20.11.2012 30.11.2018
AKTIESELSKABET TBC AF 2012 20.08.2012 20.11.2012
EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS 25.08.2010 20.08.2012
Ingen nuværende registrering.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 26.08.2010 og angivet som gældende fra 25.08.2010 (3679 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
peter@hopfner.dk.
Sidst opdateret den 27.02.2018 og angivet som gældende fra 27.02.2018 (936 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
40983465.
Sidst opdateret den 27.02.2018 og angivet som gældende fra 27.02.2018 (936 dage).
Ingen historik.
Navne
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 12.01.2012 (3174 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
18.12.2019
Regnskab: 01.07.2018 - 30.06.2019 (offentliggjort: 18.12.2019)
Type af revisorbistand: Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
18 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Peter Høpfner (virk.: 34)
Direktionen, Reelle ejere
17,65 % 29,41 % 35,29 % 44,12 %
Pct. 17,65 % 29,41 % 35,29 % 44,12 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Peter Høpfner 01.01.2007 Gammel Hareskovvej 335, 3500 Værløse
Ikke aktive
01.01.2007
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (41) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 34441189 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
Collaborative Performance ApS 40077987 NORMAL Public relations og kommunikation (702100)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Elisabeth Kampmann 29491526 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
Ellen Mørchs Fond 36656751 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Gårdlaug Rosenfryd 33421974 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Permin & Tholstrup Law Firm I/S 39155044 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
12.01.2012 24,84 (km) Gammel Hareskovvej 335, 3500 Værløse Richard Mortensens Vej 61, 2300 København S
27.11.2012 5,79 (km) Richard Mortensens Vej 61, 2300 København S Langebrogade 6F, 1411 København K
27.02.2018 9,01 (km) Langebrogade 6F, 1411 København K Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
HØPFNER ApS.
Sidst opdateret den 12.01.2012 og angivet som gældende fra 12.01.2012 (3174 dage).
Relationer
20.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Peter Høpfner (virk.: 34)
Direktionen, Reelle ejere
14 0 0 15 5 0
Pct. 41 % 0 % 0 % 44 % 15 % 0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Peter Høpfner (virk.: 34)
Direktionen, Reelle ejere
19 25 0 7
Pct. 37 % 49 % 0 % 14 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt for nylig. Alle foregående Revision fravalgt virker til, at være OK. Virksomheden har haft 2 forskellige Revision fravalgt indenfor de 2 sidste år... det er OK
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Sidste Revisor blev annulleret for 440 dage siden ... Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen analyse af ændringer da virksomheden ikke har et gældende Revisor. Virksomheden har aldrig ændret Revisor.