Copied

Status: Normal
SCAN-SHIPPING A/S
32444199
Snorresgade 18, 2300 København S
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SCAN-SHIPPING A/S er aktiv indenfor Speditører (522920). Selskabets formål er drive speditionsvirksomhed vedrørende søfragt og kombinerede internationale transporter og anden dermed beslægtet virksomhed, samt at eje kapitalandele i andre virksomheder.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 30.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
02.09.2009 (13 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(02.09.2009)
Ansatte
75, 2018 (årsværk: 75)
75, kvt. 3. 2019 (årsværk: 75)
75, mdr. 9. 2019 (årsværk: 75)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

64.824'

Primær drift

20.996'

Årets resultat

11.752'

Aktiver

192''

Kortfristede aktiver

129''

Egenkapital

130''

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

215 %

Regnskab etc.
30.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, stor virksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (4 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (31.05.2022)
Årsrapport 2020 (16.06.2021)
Årsrapport 2019 (25.05.2020)
Årsrapport 2018 (25.05.2019)
Årsrapport 2017 (24.05.2018)
Årsrapport 2016 (30.05.2017)
Årsrapport 2015 (20.05.2016)
Statstidende
30.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Sune Simonsen 01.10.2014 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Morten Jæpelt 01.05.2023 formand
Klaus Henry Jepsen 06.05.2020 bestyrelsesmedlem
Ulrik Kamstrup Jespersen 28.05.2010 bestyrelsesmedlem
Sune Simonsen 01.04.2010 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
SCAN GROUP A/S (CVR 81260311) NORMAL 02.09.2009
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
SCAN GROUP A/S (CVR 81260311) NORMAL 02.09.2009 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
SHIPCO-SHIPPING JYLLAND A/S (CVR 73097711) NORMAL 02.09.2009 100,00% 100,00%