Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-17.557

Primær drift

-17.557

Årets resultat

405'

Aktiver

3.129'

Kortfristede aktiver

2.906'

Egenkapital

3.007'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
12.08.2020
2018
02.09.2019
2017
13.09.2018
2016
28.09.2017
2015
06.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-17.5570002.160.00000
Resultat af primær drift-17.557-12.287-21.566-5.8580334.000215.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter890.136321.91333.74249.534000
Finansieringsomkostninger0-36700000
Andre finansielle omkostninger-353.514000000
Resultat før skat519.065309.25912.17643.6762.154.868334.000215.000
Resultat404.871241.2229.49738.4962.154.868334.000215.000
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.80000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
12.08.2020
2018
02.09.2019
2017
13.09.2018
2016
28.09.2017
2015
06.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000015.0000
Likvider40.1955.880194.334500.0002.245.86800
Kortfristede aktiver2.906.1012.586.5062.390.5272.183.7442.245.86815.0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver223.194201.293201.293509.000509.000636.000372.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver223.194201.293201.293509.000509.000636.000372.000
Aktiver3.129.2952.787.7992.591.8202.692.7442.754.868651.000372.000
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
12.08.2020
2018
02.09.2019
2017
13.09.2018
2016
28.09.2017
2015
06.10.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.80000
Egenkapital3.006.5542.714.6832.584.0612.682.5642.749.868646.000362.000
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser122.74173.1167.75910.1805.0005.00010.000
Gældsforpligtelser122.74173.1167.75910.1805.0005.00010.000
Forpligtelser122.74173.1167.75910.1805.0005.00010.000
Passiver3.129.2952.787.7992.591.8202.692.7442.754.868651.000372.000
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.08.2021
2019
12.08.2020
2018
02.09.2019
2017
13.09.2018
2016
28.09.2017
2015
06.10.2016
Afkastningsgrad -0,6 %-0,4 %-0,8 %-0,2 %Na.51,3 %57,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,5 %8,9 %0,4 %1,4 %78,4 %51,7 %59,4 %
Payout-ratio 28,3 %46,8 %1.164,6 %280,5 %4,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-3.348,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,1 %97,4 %99,7 %99,6 %99,8 %99,2 %97,3 %
Likviditetsgrad 2.367,7 %3.537,5 %30.809,7 %21.451,3 %44.917,4 %300,0 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Kristian Dorf Petersen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet er investering i andre virksomheder og værdipapirer.