Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

6.951'

Primær drift

1.778'

Årets resultat

1.337'

Aktiver

5.047'

Kortfristede aktiver

3.104'

Egenkapital

2.973'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

59 %

Likviditetsgrad

220 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
10.12.2020
2018
26.09.2019
2017
06.12.2018
2016
01.11.2017
2015
14.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.950.8592.908.4872.066.6992.493.7632.694.8102.661.2121.528.410
Resultat af primær drift1.777.5190203.607-128.445442.129429.387-201.251
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4.8013.7991.0179204641.3383.349
Finansieringsomkostninger-54.685-15.295-167.057-125.783-270.501-173.764-201.005
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.727.635166.46237.567-253.308172.092256.961-398.907
Resultat1.337.299129.35229.744-198.965104.966164.999-314.388
Forslag til udbytte-250.000-113.00000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
10.12.2020
2018
26.09.2019
2017
06.12.2018
2016
01.11.2017
2015
14.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.311.417469.635181.525495.395316.953168.713183.073
Likvider1.416.8521.432.1431.065.03346246200
Kortfristede aktiver3.103.5312.299.8841.647.395495.857317.415168.713183.073
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver32.2502.2502.2500000
Materielle aktiver1.910.850590.651653.6796.850.2646.785.5316.907.3694.813.415
Langfristede aktiver1.943.100592.901655.9296.850.2646.785.5316.907.3694.813.415
Aktiver5.046.6312.892.7852.303.3247.346.1217.102.9467.076.0824.996.488
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
10.12.2020
2018
26.09.2019
2017
06.12.2018
2016
01.11.2017
2015
14.12.2016
Forslag til udbytte250.000113.00000000
Egenkapital2.973.0631.748.7651.619.4121.619.6681.818.6321.713.667-199.828
Hensatte forpligtelser103.40834.68037.280386.349440.692455.6920
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser213.117156.26530.606151.64458.55656.71965.387
Kortfristede forpligtelser1.410.5891.109.340646.6321.806.3651.150.9171.245.4131.313.868
Gældsforpligtelser1.970.1601.109.340646.6325.340.1044.843.6224.906.7235.196.316
Forpligtelser1.970.1601.109.340646.6325.340.1044.843.6224.906.7235.196.316
Passiver5.046.6312.892.7852.303.3247.346.1217.102.9467.076.0824.996.488
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
10.12.2020
2018
26.09.2019
2017
06.12.2018
2016
01.11.2017
2015
14.12.2016
Afkastningsgrad 35,2 %Na.8,8 %-1,7 %6,2 %6,1 %-4,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,0 %7,4 %1,8 %-12,3 %5,8 %9,6 %157,3 %
Payout-ratio 18,7 %87,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.250,5 %Na.121,9 %-102,1 %163,4 %247,1 %-100,1 %
Soliditestgrad 58,9 %60,5 %70,3 %22,0 %25,6 %24,2 %-4,0 %
Likviditetsgrad 220,0 %207,3 %254,8 %27,5 %27,6 %13,5 %13,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DK Ambulancetjeneste ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har stillet virksomhedspant på t.kr. 500 til selskabets bankforbindelse
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for DK Ambulancetjeneste ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor ambulancetjeneste og anden hermed beslægtet virksomhed.