Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-1.562

Primær drift

-1.562

Årets resultat

-14.599

Aktiver

700'

Kortfristede aktiver

700'

Egenkapital

107'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
2021
11.06.2022
2020
16.07.2021
2019
02.10.2020
2018
25.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.562-1.19525.56625.00341.27421.475-2.1011.648-13.673
Resultat af primær drift-1.562-1.19525.56625.00341.27421.475-2.1011.648-13.673
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter100000000
Finansieringsomkostninger-1.021-2.420-23.440-30.306-26.139-8.07200-832
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat-2.582-3.6152.126-5.30315.13513.403-2.1011.648-14.505
Resultat-14.599-2.9901.609-5.27011.66213.403-2.1011.648-11.354
Forslag til udbytte0000-12.0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
2021
11.06.2022
2020
16.07.2021
2019
02.10.2020
2018
25.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00680.180181.000811.500954.100000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 700.182749.200120.991759.989191.90977.80042.78644.76453.744
Likvider001.1951.5374.0793.02701230
Kortfristede aktiver700.182749.200802.366942.5261.007.4881.034.92742.78644.88753.744
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver000000000
Aktiver700.182749.200802.366942.5261.007.4881.034.92742.78644.88753.744
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
2021
11.06.2022
2020
16.07.2021
2019
02.10.2020
2018
25.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Forslag til udbytte000012.0000000
Egenkapital106.952121.551124.541122.932140.202128.54040.78642.88741.239
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld576.578610.350750.700810.928878.009000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.5005.5005.5005.5005.5003.0002.0002.00012.500
Kortfristede forpligtelser51.10651.07167.47568.89456.35828.3782.0002.00012.505
Gældsforpligtelser593.230627.649677.825819.594867.286906.3872.0002.00012.505
Forpligtelser593.230627.649677.825819.594867.286906.3872.0002.00012.505
Passiver700.182749.200802.366942.5261.007.4881.034.92742.78644.88753.744
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
2021
11.06.2022
2020
16.07.2021
2019
02.10.2020
2018
25.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
13.06.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %3,2 %2,7 %4,1 %2,1 %-4,9 %3,7 %-25,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,7 %-2,5 %1,3 %-4,3 %8,3 %10,4 %-5,2 %3,8 %-27,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.102,9 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -153,0 %-49,4 %109,1 %82,5 %157,9 %266,0 %Na.Na.-1.643,4 %
Soliditestgrad 15,3 %16,2 %15,5 %13,0 %13,9 %12,4 %95,3 %95,5 %76,7 %
Likviditetsgrad 1.370,1 %1.467,0 %1.189,1 %1.368,1 %1.787,7 %3.646,9 %2.139,3 %2.244,4 %429,8 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Herlev Engros Biler ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Herlev Engros Biler ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor afgiftsområdet og hermed beslægtet virksomhed.