Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

167'

Kortfristede aktiver

167'

Egenkapital

162'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
16.05.2021
2019
22.06.2020
2018
25.05.2019
2017
24.05.2018
2016
23.05.2017
2015
20.05.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat00-12.51000000
Resultat af primær drift00-12.51056.104-67.911374.259-26.69630.207
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000561.50400
Finansieringsomkostninger00-9516956927.126-9.172-12.308
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat00-12.60556.273-68.480160.119-70.45117.899
Resultat00-12.60539.570-68.480138.769-70.451-11.657
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
16.05.2021
2019
22.06.2020
2018
25.05.2019
2017
24.05.2018
2016
23.05.2017
2015
20.05.2016
Kortfristede varebeholdninger55.15455.15455.15459.07741.71636.63472.438227.557
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 97.273103.946103.946115.769126.260113.654132.724141.772
Likvider14.91914.91914.91915.01282.808173.248717811
Kortfristede aktiver167.346174.019174.019189.858250.784323.536205.879370.140
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver000000667.150667.150
Langfristede aktiver000000667.150667.150
Aktiver167.346174.019174.019189.858250.784323.536873.0291.037.290
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
16.05.2021
2019
22.06.2020
2018
25.05.2019
2017
24.05.2018
2016
23.05.2017
2015
20.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital162.381162.381162.381174.986214.556283.036144.267214.718
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.9652.8542.85413.6657.50012.97855.75568.331
Kortfristede forpligtelser4.96511.63811.63814.87236.22840.500281.832382.182
Gældsforpligtelser4.96511.63811.63814.87236.22840.500728.762822.572
Forpligtelser4.96511.63811.63814.87236.22840.500728.762822.572
Passiver167.346174.019174.019189.858250.784323.536873.0291.037.290
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
16.05.2021
2019
22.06.2020
2018
25.05.2019
2017
24.05.2018
2016
23.05.2017
2015
20.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-7,2 %29,6 %-27,1 %115,7 %-3,1 %2,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.-7,8 %22,6 %-31,9 %49,0 %-48,8 %-5,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-13.168,4 %-33.197,6 %11.935,1 %-1.379,7 %-291,1 %245,4 %
Soliditestgrad 97,0 %93,3 %93,3 %92,2 %85,6 %87,5 %16,5 %20,7 %
Likviditetsgrad 3.370,5 %1.495,3 %1.495,3 %1.276,6 %692,2 %798,9 %73,1 %96,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.