Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

3.959'

Primær drift

2.178'

Årets resultat

1.617'

Aktiver

13.019'

Kortfristede aktiver

9.564'

Egenkapital

8.908'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

426 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.02.2022
2019
24.02.2021
2018
24.01.2020
2017
20.12.2018
2016
06.03.2018
2015
01.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.958.5781.471.4951.202.8982.775.3932.969.2702.338.1110
Resultat af primær drift2.178.196154.157-531.2801.240.1301.344.785835.8820
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5021.2952.0059.04814.82856.05546.263
Finansieringsomkostninger-67.843-120.039-430.819-426.321-67.122-75.580-63.002
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat2.110.40355.413-960.094822.8571.292.491816.3571.853.600
Resultat1.617.203-44.368-1.247.995220.8131.190.491674.8361.597.600
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.02.2022
2019
24.02.2021
2018
24.01.2020
2017
20.12.2018
2016
06.03.2018
2015
01.03.2016
Kortfristede varebeholdninger0000278.684274.4030
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.885.2361.492.8004.136.176622.6093.498.4785.744.5284.882.014
Likvider7.643.6075.994.0983.485.6187.971.1683.464.121656.636257.517
Kortfristede aktiver9.564.3657.525.6337.646.9248.616.9027.276.2836.675.5675.139.531
Immaterielle aktiver og goodwill000000515.338
Finansielle anlægsaktiver2222333
Materielle aktiver3.454.6843.536.6674.019.2214.234.8644.127.5804.061.1334.030.744
Langfristede aktiver3.454.6863.536.6694.019.2234.234.8664.127.5834.061.1364.546.085
Aktiver13.019.05111.062.30211.666.14712.851.76811.403.86610.736.7039.685.616
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.02.2022
2019
24.02.2021
2018
24.01.2020
2017
20.12.2018
2016
06.03.2018
2015
01.03.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital8.908.1767.290.9737.335.3418.583.3367.644.1397.272.0335.989.441
Hensatte forpligtelser950.000700.000700.000853.000827.000983.000869.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld74.11672.59269.1350000
Leverandører af varer og tjenesteydelser499.457597.463872.49283.632035.880567.526
Kortfristede forpligtelser2.244.8592.077.4402.563.3922.342.5161.787.4441.264.1521.477.739
Gældsforpligtelser3.160.8753.071.3293.630.8063.415.4322.932.7272.481.6702.827.175
Forpligtelser3.160.8753.071.3293.630.8063.415.4322.932.7272.481.6702.827.175
Passiver13.019.05111.062.30211.666.14712.851.76811.403.86610.736.7039.685.616
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.02.2022
2019
24.02.2021
2018
24.01.2020
2017
20.12.2018
2016
06.03.2018
2015
01.03.2016
Afkastningsgrad 16,7 %1,4 %-4,6 %9,6 %11,8 %7,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,2 %-0,6 %-17,0 %2,6 %15,6 %9,3 %26,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.210,6 %128,4 %-123,3 %290,9 %2.003,5 %1.106,0 %Na.
Soliditestgrad 68,4 %65,9 %62,9 %66,8 %67,0 %67,7 %61,8 %
Likviditetsgrad 426,1 %362,3 %298,3 %367,8 %407,1 %528,1 %347,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Festival Fonden af 2006 for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Festival Fonden af 2006 for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Festival Fonden af 2006 er en erhvervsdrivende fond. Formålet med oprettelse af fonden er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge hovedsageligt i nærområdet, herunder sport og idræt, spejder- og andre fritidsaktiviteter samt musik og teatervirksomhed, gennem at forestå: Udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder festivaller og koncerter. Konsulentvirksomhed i forbindelse med udvikling, planlægning og gennemførelse af festivaler og koncerter, herunder booking. Udlejning af grej og andre driftsmidler. Salg af konsum, drikkevarer, merchandise mv. i forbindelse med festivaller, koncerter og andre arrangementer. Kapitalanbringelse i aktie- eller anpartsselskaber eller joint ventures samt i fast ejendom eller drifts-midler. Kapitalanbringelsen kan finde sted i Danmark eller udlandet. Fonden kan endvidere foretage udlån. I året 21/22 har fonden leveret konsulentvirksomhed til Vejle Kommune i forbindelse med dennes rolle som opstartsby for en Tour de France etape. Fonden havde til opgave at rekruttere og håndtere al frivillighed i forbindelse med dette event, hvilket for fonden var en ikke tidligere leveret ydelse. Fondens vurdering er, at opgaver som denne passer godt ind i fondens formål, forretning og ønsket risiko og, at opgaven blev leveret tilfredsstillende.