Copied
 

Status: Normal
SCIENCE VENTURES DENMARK A/S
29211477
Cortex Park 26 1., 5230 Odense M
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SCIENCE VENTURES DENMARK A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er med et kommercielt sigte og på markedsvilkår at varetage aktiviteter i forbindelse med teknologioverførsel, herunder at stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber m.v. i overensstemmelse med reglerne i Lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelseformanden eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 30.11.2021
Status
NORMAL.
Etableret
21.12.2005 (15 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
907.993,00 (DKK)
(30.06.2021)
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
01.07.2021
Bruttoresultat

1.154'

Primær drift

-141'

Årets resultat

-1.375'

Aktiver

14.598'

Kortfristede aktiver

2.361'

Egenkapital

13.814'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

301 %

Regnskab etc.
30.11.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 01.07.2021 (152 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (01.07.2021)
Årsrapport 2019 (27.08.2020)
Årsrapport 2018 (20.05.2019)
Årsrapport 2017 (28.05.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (02.06.2016)
Statstidende
30.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jens Kristian Damsgaard 21.12.2005 direktion
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jens Kristian Damsgaard 30.11.2018 bestyrelsesmedlem
Jørn Frøhlich 30.11.2018 bestyrelsesmedlem
Søren Elkjær Frandsen 30.11.2018 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Syddansk Universitet (CVR 18672510) Ophørt 21.12.2005
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) (CVR 29283958) Aktiv 30.05.2016 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
MediaCatch ApS (CVR 40357084) NORMAL 11.08.2021 5,00-9,99% 5,00 %
LT Health ApS (CVR 42280909) NORMAL 31.03.2021 5,00-9,99% 5,00-9,99%
Lifeline Robotics A/S (CVR 41323728) NORMAL 28.01.2021 15,00-19,99% 15,00-19,99%
Media City Odense ApS (CVR 41994606) NORMAL 23.12.2020 20,00-24,99% 20,00-24,99%
Crimarec ApS (CVR 39787458) NORMAL 18.11.2020 20,00-24,99% 20,00-24,99%
BSS ApS (CVR 38378007) NORMAL 12.11.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Allgoodspeakers ApS (CVR 40546049) NORMAL 27.05.2019 25,00-33,32% 25,00-33,32%
Enabled Robotics ApS (CVR 38252690) NORMAL 21.12.2018 15,00-19,99% 15,00-19,99%
PerpeVit ApS (CVR 40117784) NORMAL 17.12.2018 15,00-19,99% 15,00-19,99%
FF UDVIKLING ApS (CVR 35530401) NORMAL 12.12.2018 100,00% 100,00%
GlycoPharma Holding ApS (CVR 39691558) NORMAL 28.06.2018 5,00-9,99% 5,00-9,99%
DeLiver Pharma ApS (CVR 39432714) NORMAL 09.03.2018 25,00-33,32% 25,00-33,32%
CreativeImpact ApS (CVR 38475703) NORMAL 08.03.2017 33,33-49,99% 33,33-49,99%
NewCapTech ApS (CVR 38284797) NORMAL 14.12.2016 15,00-19,99% 15,00-19,99%
SYDDANSK INNOVATION A/S (CVR 20858206) NORMAL 01.06.2016 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Stratos AI ApS (CVR 41572760) NORMAL 13.10.2021 5,00-9,99% 5,00 %