Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.550

Primær drift

-5.550

Årets resultat

-64.946

Aktiver

1.677'

Kortfristede aktiver

349'

Egenkapital

1.670'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
08.02.2021
2019
30.01.2020
2018
07.05.2019
2017
09.02.2018
2016
28.04.2017
2015
20.04.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-5.550-4.900-7.425-4.850-4.850-4.700-5.625-3.875
Resultat af primær drift-5.550-4.900-7.425-4.850-4.850-4.700-5.625-3.875
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0188.279221.149106.2930000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-47.950259.967241.728102.772-165.102261.52965.509255.230
Resultat-64.946199.933216.68981.345-156.604237.42653.439232.344
Forslag til udbytte-57.200-56.500-55.300-54.000-24.739-23.498-514.0250
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
08.02.2021
2019
30.01.2020
2018
07.05.2019
2017
09.02.2018
2016
28.04.2017
2015
20.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000012.860000
Likvider349.09999.658564.768381.825659.813443.780854.741963.708
Kortfristede aktiver349.09999.658564.768381.825672.673443.780854.741963.708
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.327.5511.744.6271.097.0681.087.037731.2281.180.2871.070.862962.683
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.327.5511.744.6271.097.0681.087.037731.2281.180.2871.070.862962.683
Aktiver1.676.6501.844.2851.661.8361.468.8621.403.9011.624.0671.925.6031.926.391
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
08.02.2021
2019
30.01.2020
2018
07.05.2019
2017
09.02.2018
2016
28.04.2017
2015
20.04.2016
Forslag til udbytte57.20056.50055.30054.00024.73923.498514.0250
Egenkapital1.669.5301.790.9761.646.3431.460.5071.403.9011.612.1641.916.9651.899.501
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser7.12053.30915.4938.355011.9038.63826.890
Gældsforpligtelser7.12053.30915.4938.355011.9038.63826.890
Forpligtelser7.12053.30915.4938.355011.9038.63826.890
Passiver1.676.6501.844.2851.661.8361.468.8621.403.9011.624.0671.925.6031.926.391
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
19.01.2022
2020
08.02.2021
2019
30.01.2020
2018
07.05.2019
2017
09.02.2018
2016
28.04.2017
2015
20.04.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,3 %-0,4 %-0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -3,9 %11,2 %13,2 %5,6 %-11,2 %14,7 %2,8 %12,2 %
Payout-ratio -88,1 %28,3 %25,5 %66,4 %-15,8 %9,9 %961,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %97,1 %99,1 %99,4 %100,0 %99,3 %99,6 %98,6 %
Likviditetsgrad 4.903,1 %186,9 %3.645,3 %4.570,0 %Na.3.728,3 %9.895,1 %3.583,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning   Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for JPA Holding ApS.   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.     Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.     Revision af årsregnskab Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision ifølge § 135, og har således fravalgt revision.   Selskabets ledelse har indstillet til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab Ikke revideres.         Herlev, den 25. januar 2023         I selskabets direktion:           Jesper Plougmann AndJersen direktør