Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-221'

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.625'

Aktiver

45.253'

Kortfristede aktiver

26.681'

Egenkapital

31.611'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

196 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
16.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
20.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-220.916-63.205059.710.00062.246.00058.629.00065.115.000
Resultat af primær drift00-102.498-82.698-96.299-66.561-43.706
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.190.8413.824.705202.8011.108.3441.387.6921.402.425617.386
Finansieringsomkostninger000-48.815-30.247-42.736-893.601
Andre finansielle omkostninger-1.810.205-19.114-15.6850000
Resultat før skat3.470.16211.724.880-1.504.3382.779.6153.838.8555.353.52817.988.999
Resultat3.624.70310.898.818-1.522.9542.560.9453.561.4035.069.04018.058.967
Forslag til udbytte00000-3.000.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
16.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
20.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0017.316.1110000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 918.6162.600.0001.036.8262.700.000000
Likvider86.502356.632208.1792.358.171323.620301.85411.358.294
Kortfristede aktiver26.680.58623.903.21218.569.92422.012.67525.351.31824.892.40322.529.635
Immaterielle aktiver og goodwill002.251.8890000
Finansielle anlægsaktiver18.572.35923.261.91719.739.42324.028.37926.271.09526.353.57123.619.423
Materielle aktiver0023.187.3010000
Langfristede aktiver18.572.35923.261.91719.739.42324.028.37926.271.09526.353.57123.619.423
Aktiver45.252.94547.165.12938.309.34746.041.05451.622.41351.245.97446.149.058
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
16.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
20.10.2016
Forslag til udbytte000003.000.0000
Egenkapital31.611.12746.172.08638.273.26841.546.22250.330.77748.929.55945.186.771
Hensatte forpligtelser001.430.0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld003.164.1130000
Leverandører af varer og tjenesteydelser007.206.3500000
Kortfristede forpligtelser13.641.818993.04336.0794.494.8321.291.6362.316.415962.287
Gældsforpligtelser13.641.818993.04336.0794.494.8321.291.6362.316.415962.287
Forpligtelser13.641.818993.04336.0794.494.8321.291.6362.316.415962.287
Passiver45.252.94547.165.12938.309.34746.041.05451.622.41351.245.97446.149.058
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
16.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
20.10.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,3 %-0,2 %-0,2 %-0,1 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,5 %23,6 %-4,0 %6,2 %7,1 %10,4 %40,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.59,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-169,4 %-318,4 %-155,7 %-4,9 %
Soliditestgrad 69,9 %97,9 %99,9 %90,2 %97,5 %95,5 %97,9 %
Likviditetsgrad 195,6 %2.407,1 %51.470,2 %489,7 %1.962,7 %1.074,6 %2.341,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-29
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for FL Jepsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterHovedaktiviteten i moderselskabet har i lighed med tidligere år bestået af at eje aktier i A/S Knud Jepsen. Hovedaktiviteten i datterselskaberne har i lighed med tidligere år bestået i udvikling, produktion og salg af potteplanter, added value og stiklinger.