Copied

Status: Normal
AXCEL MANAGEMENT A/S
28301855
Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
AXCEL MANAGEMENT A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
15.12.2004 (15 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(15.12.2004)
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 35)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 35)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 35)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2018, DKK
09.09.2019
Bruttoresultat

21.900'

Primær drift

-11.699'

Årets resultat

9.232'

Aktiver

71.375'

Kortfristede aktiver

56.942'

Egenkapital

56.673'

Afkastningsgrad

-16 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

387 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2018 - 31.12.2018
Offentliggjort: 09.09.2019 (1174 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2018 (09.09.2019)
Årsrapport 2017 (24.06.2018)
Årsrapport 2016 (05.07.2017)
Årsrapport 2015 (02.06.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen 01.10.2016 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Caroline Sundorph Pontoppidan 28.02.2020 bestyrelsesmedlem
Lars Rebien Sørensen 24.04.2018 næstformand
Povl Christian Lütken Frigast 01.10.2016 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
KR 332 ApS (CVR 10442486) NORMAL 15.12.2004
Reelle ejere
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Axcel Management Holding ApS (CVR 38487396) NORMAL 03.05.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.