Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-268'

Primær drift

-301'

Årets resultat

3.899'

Aktiver

25.260'

Kortfristede aktiver

23.692'

Egenkapital

24.995'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.08.2021
2019
02.12.2020
2018
30.08.2019
2017
06.09.2018
2016
29.08.2017
2015
02.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-267.730-282.832-201.874-198.662-196.531-112.501-102.313
Resultat af primær drift-301.184-316.286-235.328-232.116-239.942-145.955-260.749
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter403.5744.640.809868.349399.759244.8621.114.801311.604
Finansieringsomkostninger-17.439-10.489-2.771.97900-3.234-904.464
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat3.927.0704.995.512-1.879.3126.165.6761.562.2692.454.566137.014
Resultat3.899.0784.507.371-1.879.3126.128.7821.538.6342.263.965320.450
Forslag til udbytte-2.000.000-1.000.000-2.000.000-1.000.000-2.000.000-1.000.000-500.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.08.2021
2019
02.12.2020
2018
30.08.2019
2017
06.09.2018
2016
29.08.2017
2015
02.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 649.272149.21757.51077.378197.062345.262325.611
Likvider4.231.482356.5481.564.2557.160.627762.989541.368327.691
Kortfristede aktiver23.691.74419.161.1361.621.7657.238.005960.051886.630653.302
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.000.0002.456.18117.713.42115.662.54117.779.82217.281.15315.715.501
Materielle aktiver568.721602.175635.629669.083702.537735.991769.445
Langfristede aktiver1.568.7213.058.35618.349.05016.331.62418.482.35918.017.14416.484.946
Aktiver25.260.46522.219.49219.970.81523.569.62919.442.41018.903.77417.138.248
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.08.2021
2019
02.12.2020
2018
30.08.2019
2017
06.09.2018
2016
29.08.2017
2015
02.09.2016
Forslag til udbytte2.000.0001.000.0002.000.0001.000.0002.000.0001.000.000500.000
Egenkapital24.995.18222.096.10419.588.73323.468.04519.339.26318.800.62917.036.664
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser265.283123.388382.082101.584103.147103.145101.584
Gældsforpligtelser265.283123.388382.082101.584103.147103.145101.584
Forpligtelser265.283123.388382.082101.584103.147103.145101.584
Passiver25.260.46522.219.49219.970.81523.569.62919.442.41018.903.77417.138.248
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
27.08.2021
2019
02.12.2020
2018
30.08.2019
2017
06.09.2018
2016
29.08.2017
2015
02.09.2016
Afkastningsgrad -1,2 %-1,4 %-1,2 %-1,0 %-1,2 %-0,8 %-1,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 15,6 %20,4 %-9,6 %26,1 %8,0 %12,0 %1,9 %
Payout-ratio 51,3 %22,2 %-106,4 %16,3 %130,0 %44,2 %156,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -1.727,1 %-3.015,4 %-8,5 %Na.Na.-4.513,1 %-28,8 %
Soliditestgrad 98,9 %99,4 %98,1 %99,6 %99,5 %99,5 %99,4 %
Likviditetsgrad 8.930,7 %15.529,2 %424,5 %7.125,1 %930,8 %859,6 %643,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Walther Beith A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er tinglyst byrde med hæftelse på 6.000 DKK.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Walther Beith A/S.