Copied

Status: Normal
VANDFAX A/S
27521088
Grindstedvej 24, 7190 Billund
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
VANDFAX A/S er aktiv indenfor Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990). Selskabets formål er at udføre brøndborervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 04.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
30.06.2004 (18 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(06.01.2020)
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 3)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
14.12.2021
Bruttoresultat

4.767'

Primær drift

1.272'

Årets resultat

1.024'

Aktiver

19.461'

Kortfristede aktiver

5.618'

Egenkapital

7.034'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

36 %

Likviditetsgrad

47 %

Regnskab etc.
04.10.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.10.2020 - 30.09.2021
Offentliggjort: 14.12.2021 (294 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (14.12.2021)
Årsrapport 2019 (02.12.2020)
Årsrapport 2018 (12.04.2019)
Årsrapport 2017 (26.04.2018)
Årsrapport 2016 (23.06.2017)
Årsrapport 2015 (19.05.2016)
Statstidende
04.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
04.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Karsten Ivan Knudsen 30.06.2004 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Kristian Palm 04.11.2021 bestyrelsesmedlem
Lars Gøttrup Christensen 04.11.2021 formand
Jesper Pilegaard 26.11.2020 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
Karsten Ivan Knudsen 30.06.2004
Reelle ejere
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Per Aarsleff Holding A/S (CVR 24257797) NORMAL 01.10.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.