Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-38.166'

Primær drift

316''

Årets resultat

804''

Aktiver

4.167''

Kortfristede aktiver

157''

Egenkapital

1.189''

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning22.224.00021.222.00016.469.00020.535.00016.970.00015.372.00013.080.0008.617.000
Bruttoresultat-38.166.000-81.259.0000-39.281.000-34.962.000-35.792.000-21.742.0000
Resultat af primær drift315.677.00033.603.000-3.682.000-232.000-3.049.0001.327.0004.104.000-3.555.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter22.627.0006.265.00018.466.00017.309.00020.595.0002.942.0005.465.0003.437.000
Finansieringsomkostninger-45.407.000-15.513.000-32.942.000-16.978.000-23.452.000-3.298.0000-3.366.000
Andre finansielle omkostninger000000-3.154.0000
Resultat før skat801.358.000570.126.0001.901.480.000425.670.000565.433.000370.559.000371.073.000645.077.000
Resultat804.247.000570.310.0001.904.932.000422.194.000567.987.000371.338.000369.914.000645.695.000
Forslag til udbytte-800.000.000-600.000.000-1.950.000.000-422.194.000-560.000.000-1.025.000.000-340.000.000-550.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 156.910.000192.065.0001.564.029.00023.861.000108.725.00017.732.00015.066.00027.001.000
Likvider4.0006.0001.00013.0007.0004.00000
Kortfristede aktiver156.914.000192.071.0001.564.030.00023.874.000108.732.00017.736.00015.066.00027.001.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.009.714.0003.824.787.0003.035.373.0002.512.007.0002.242.938.0002.122.493.0002.083.863.0001.709.116.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver4.009.714.0003.824.787.0003.035.373.0002.512.007.0002.242.938.0002.122.493.0002.083.863.0001.709.116.000
Aktiver4.166.628.0004.016.858.0004.599.403.0002.535.881.0002.351.670.0002.140.229.0002.098.929.0001.736.117.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte800.000.000600.000.0001.950.000.000422.194.000560.000.0001.025.000.000340.000.000550.000.000
Egenkapital1.188.558.0001.011.331.0002.395.150.000942.504.0001.090.637.0001.559.403.0001.535.130.0001.719.243.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser014.590.0009.166.0007.108.0007.960.0008.334.0007.347.0007.905.000
Kortfristede forpligtelser2.978.069.0003.005.527.0002.204.253.0001.593.377.0001.261.033.000580.826.000548.484.00016.874.000
Gældsforpligtelser2.978.069.0003.005.527.0002.204.253.0001.593.377.0001.261.033.000580.826.000563.799.00016.874.000
Forpligtelser2.978.069.0003.005.527.0002.204.253.0001.593.377.0001.261.033.000580.826.000563.799.00016.874.000
Passiver4.166.628.0004.016.858.0004.599.403.0002.535.881.0002.351.670.0002.140.229.0002.098.929.0001.736.117.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 7,6 %0,8 %-0,1 %0,0 %-0,1 %0,1 %0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad -171,7 %-382,9 %Na.-191,3 %-206,0 %-232,8 %-166,2 %Na.
Resultatgrad 3.618,8 %2.687,4 %11.566,8 %2.056,0 %3.347,0 %2.415,7 %2.828,1 %7.493,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 67,7 %56,4 %79,5 %44,8 %52,1 %23,8 %24,1 %37,6 %
Payout-ratio 99,5 %105,2 %102,4 %100,0 %98,6 %276,0 %91,9 %85,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 695,2 %216,6 %-11,2 %-1,4 %-13,0 %40,2 %Na.-105,6 %
Soliditestgrad 28,5 %25,2 %52,1 %37,2 %46,4 %72,9 %73,1 %99,0 %
Likviditetsgrad 5,3 %6,4 %71,0 %1,5 %8,6 %3,1 %2,7 %160,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-28
Ledelsespåtegning:Today, the Board of Directors and the Executive Board have discussed and approved the Annual Report of DSV Road Holding A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022. The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January - 31 December 2022. Further, in our opinion, the Management's review gives a fair review of the development in the Company's operations and financial matters and the result of the Company's operations and financial position. We recommend that the Annual Report be approved at the Annual General Meeting.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Events after the reporting dateNo material events have occurred after the reporting period 31 December 2022, of importance to the financial statements.