Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

31.516

Årets resultat

40.249

Aktiver

8.858'

Kortfristede aktiver

347'

Egenkapital

8.820'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
01.06.2021
2019
05.07.2020
2018
02.04.2019
2017
14.02.2018
2016
14.03.2017
2015
07.03.2016
Nettoomsætning151.604-1.804.125-1.371.351
Resultat af primær drift31.5161.506.770227.273610.409587.856145.3541.797.8751.361.176
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 37.4541.512.333232.523615.409595.981000
Finansielle indtægter184002060000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-727-222-4-258-3.606-574-5.288-4.937
Resultat før skat41.1261.512.599222.084592.238551.171191.2591.837.4211.377.856
Resultat40.2491.512.154225.571597.357560.236192.4061.828.7841.375.366
Forslag til udbytte-117.800-114.400-315.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
01.06.2021
2019
05.07.2020
2018
02.04.2019
2017
14.02.2018
2016
14.03.2017
2015
07.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 329.972396.731140.569230.420155.26225.0321.831.8731.403.822
Likvider17.37123.46614.24917171752.12558.325
Kortfristede aktiver347.343420.197154.818230.437155.27925.0491.883.9981.462.147
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver8.510.9528.481.5307.602.4387.819.9158.004.5077.408.5265.570.7434.176.717
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver8.510.9528.481.5307.602.4387.819.9158.004.5077.408.5265.570.7434.176.717
Aktiver8.858.2958.901.7277.757.2568.050.3528.159.7867.433.5757.454.7415.638.864
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
01.06.2021
2019
05.07.2020
2018
02.04.2019
2017
14.02.2018
2016
14.03.2017
2015
07.03.2016
Forslag til udbytte117.800114.400315.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital8.819.8268.893.9777.696.8237.581.8527.092.4966.638.0606.549.0544.720.269
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser38.4697.75060.433468.5001.067.290795.515905.687918.595
Gældsforpligtelser38.4697.75060.433468.5001.067.290795.515905.687918.595
Forpligtelser38.4697.75060.433468.5001.067.290795.515905.687918.595
Passiver8.858.2958.901.7277.757.2568.050.3528.159.7867.433.5757.454.7415.638.864
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
01.06.2021
2019
05.07.2020
2018
02.04.2019
2017
14.02.2018
2016
14.03.2017
2015
07.03.2016
Afkastningsgrad 0,4 %16,9 %2,9 %7,6 %7,2 %2,0 %24,1 %24,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.126,9 %-101,4 %-100,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,5 %17,0 %2,9 %7,9 %7,9 %2,9 %27,9 %29,1 %
Payout-ratio 292,7 %7,6 %139,6 %18,5 %19,3 %55,0 %5,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %99,9 %99,2 %94,2 %86,9 %89,3 %87,9 %83,7 %
Likviditetsgrad 902,9 %5.421,9 %256,2 %49,2 %14,5 %3,1 %208,0 %159,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Bolbro VVS & Blik Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Bolbro VVS & Blik Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at fungere som holdingselskab.