Copied
 
 
Status: Normal
Advokatanpartsselskabet Ørskov
25817850
Mariane Thomsens Gade 1 8. 1., 8000 Aarhus C
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Advokatanpartsselskabet Ørskov er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er som advokatselskab efter retsplejelovens § 124 at drive advokatvirksomhed enten selvstændigt eller i samarbejde med andre advokatselskaber eller advokater.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren.
Oplysninger
Dato: 28.02.2024
Status
NORMAL.
Etableret
22.12.2000 (20 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (DKK)
(22.12.2000)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
12.05.2023
Bruttoresultat

3.409'

Primær drift

1.513'

Årets resultat

1.240'

Aktiver

4.759'

Kortfristede aktiver

1.373'

Egenkapital

3.588'

Afkastningsgrad

32 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

117 %

Regnskab etc.
28.02.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 12.05.2023 (292 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (12.05.2023)
Årsrapport 2021 (16.05.2022)
Årsrapport 2020 (30.06.2021)
Årsrapport 2019 (30.06.2020)
Årsrapport 2018 (27.05.2019)
Årsrapport 2017 (18.06.2018)
Årsrapport 2016 (06.06.2017)
Årsrapport 2015 (15.06.2016)
Statstidende
28.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jesper Ganzhorn Ørskov 22.12.2000 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Jesper Ganzhorn Ørskov 22.12.2000
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
INTERLEX ADVOKATER I/S (CVR 74260519) NORMAL 01.01.2001 0,00-4,99% 0,00-4,99%