Copied

Status: Normal
Advokatanpartsselskabet Ørskov
25817850
Mariane Thomsens Gade 1 8. 1., 8000 Aarhus C
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Advokatanpartsselskabet Ørskov er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er som advokatselskab efter retsplejelovens § 124 at drive advokatvirksomhed enten selvstændigt eller i samarbejde med andre advokatselskaber eller advokater.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren.
Oplysninger
Dato: 03.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
22.12.2000 (20 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (DKK)
(22.12.2000)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
16.05.2022
Bruttoresultat

4.608'

Primær drift

2.979'

Årets resultat

2.332'

Aktiver

6.163'

Kortfristede aktiver

1.766'

Egenkapital

5.348'

Afkastningsgrad

48 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

217 %

Regnskab etc.
03.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 16.05.2022 (201 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (16.05.2022)
Årsrapport 2020 (30.06.2021)
Årsrapport 2019 (30.06.2020)
Årsrapport 2018 (27.05.2019)
Årsrapport 2017 (18.06.2018)
Årsrapport 2016 (06.06.2017)
Årsrapport 2015 (15.06.2016)
Statstidende
03.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jesper Ganzhorn Ørskov 22.12.2000 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Jesper Ganzhorn Ørskov 22.12.2000
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Jesper Ganzhorn Ørskov 22.12.2000 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Jesper Ganzhorn Ørskov 22.12.2000 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
INTERLEX ADVOKATER I/S (CVR 74260519) NORMAL 01.01.2001 0,00-4,99% 0,00-4,99%