Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.052'

Primær drift
Na.
Årets resultat

304'

Aktiver

17.993'

Kortfristede aktiver

13.214

Egenkapital

4.257'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
29.11.2019
2017
01.11.2018
2016
10.11.2017
2015
29.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.051.716883.619963.152876.3461.230.1521.247.400
Resultat af primær drift0586.387665.921579.115916.969934.217
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter037.17042.55044.78000
Finansieringsomkostninger-358.404-421.229-462.867-487.01000
Andre finansielle omkostninger0000-706.537-560.452
Resultat før skat390.599202.328245.604136.885233.752436.177
Resultat304.419103.828245.604136.885301.107436.177
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
29.11.2019
2017
01.11.2018
2016
10.11.2017
2015
29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.2141.529.1251.479.2051.885.1143.034.4932.972.302
Likvider00000484.134
Kortfristede aktiver13.2141.529.1251.479.2051.885.1143.034.4933.456.436
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver17.979.94917.657.66217.954.89418.252.12518.433.25118.746.434
Langfristede aktiver17.979.94917.657.66217.954.89418.252.12518.433.25118.746.434
Aktiver17.993.16319.186.78719.434.09920.137.23921.467.74422.202.870
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
29.11.2019
2017
01.11.2018
2016
10.11.2017
2015
29.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital4.256.7943.952.3753.455.4453.209.8412.956.8512.655.744
Hensatte forpligtelser194.000103.6000000
Langfristet gæld til banker719.2331.105.4501.465.7362.657.5172.978.7840
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser50.00050.000448.202377.350397.9720
Kortfristede forpligtelser3.420.7884.335.2424.296.7943.483.5224.773.67515.319.557
Gældsforpligtelser13.542.36915.130.81215.978.65416.927.39818.510.89319.547.126
Forpligtelser13.542.36915.130.81215.978.65416.927.39818.510.89319.547.126
Passiver17.993.16319.186.78719.434.09920.137.23921.467.74422.202.870
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
29.11.2019
2017
01.11.2018
2016
10.11.2017
2015
29.11.2016
Afkastningsgrad Na.3,1 %3,4 %2,9 %4,3 %4,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,2 %2,6 %7,1 %4,3 %10,2 %16,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.139,2 %143,9 %118,9 %Na.Na.
Soliditestgrad 23,7 %20,6 %17,8 %15,9 %13,8 %12,0 %
Likviditetsgrad 0,4 %35,3 %34,4 %54,1 %63,6 %22,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Metobi Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje og udleje ejendomme.