Copied

Status: Normal
NORDEN FONDEN
25130375
Algade 5 1., 4000 Roskilde
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
NORDEN FONDEN er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er i forbindelse med stiftelsen at erhverve anparterne i SCSK 2826 ApS, reg.nr. 261.033 og derefter afholde ekstraordinær generalforsamling i selskabet og lade dette tage navneændring til Nico Holding ApS samt derefter at eje anparter i dette selskab, og efter bestyrelsens skøn at erhverve aktier, anparter eller andel i andre selskaber med erhvervsformål, herunder 1) selskaber med interesse i fast ejendom og løsøre med henblik på køb, salg, leje, udlejning, optagelse af lån eller garantistillelse, 2) selskaber med interesse i forlagsvirksomhed, informatikvirksomhed, edb-virksomhed, markedsføringsvirksomhed, og 3) selskaber med anden erhvervsmæssig aktivitet. Fondens formål er endvidere efter bestyrelsens beslutning at erhverve licensrettigheder og andre rettigheder, samt drive erhvervsmæssig virksomhed ved indgåelse af licensaftaler.
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 03.10.2023
Status
NORMAL.
Etableret
13.01.2000 (23 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(22.12.1999)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 67 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
06.07.2023
Bruttoresultat

-13.359

Primær drift

-13.359

Årets resultat

178'

Aktiver

977'

Kortfristede aktiver

483'

Egenkapital

919'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
03.10.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ALGADE REVISION ApS.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 06.07.2023 (89 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (06.07.2023)
Årsrapport 2021 (01.07.2022)
Årsrapport 2020 (08.07.2021)
Årsrapport 2019 (24.08.2020)
Årsrapport 2018 (04.06.2019)
Årsrapport 2017 (20.06.2018)
Årsrapport 2016 (20.06.2017)
Årsrapport 2015 (16.06.2016)
Statstidende
03.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jan Peter Niclasen 26.04.2023 bestyrelsesmedlem
Marika Koekkoek 26.04.2023 formand
Cæcilie Marie Sommer Niclasen 29.05.2013 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
GERVASIUS INVEST ApS (CVR 24238482) NORMAL 26.04.2000 50,00-66,66% 50,00-66,66%