Copied

Status: Normal
NORDEN FONDEN
25130375
Algade 5 1., 4000 Roskilde
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
NORDEN FONDEN er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er i forbindelse med stiftelsen at erhverve anparterne i SCSK 2826 ApS, reg.nr. 261.033 og derefter afholde ekstraordinær generalforsamling i selskabet og lade dette tage navneændring til Nico Holding ApS samt derefter at eje anparter i dette selskab, og efter bestyrelsens skøn at erhverve aktier, anparter eller andel i andre selskaber med erhvervsformål, herunder 1) selskaber med interesse i fast ejendom og løsøre med henblik på køb, salg, leje, udlejning, optagelse af lån eller garantistillelse, 2) selskaber med interesse i forlagsvirksomhed, informatikvirksomhed, edb-virksomhed, markedsføringsvirksomhed, og 3) selskaber med anden erhvervsmæssig aktivitet. Fondens formål er endvidere efter bestyrelsens beslutning at erhverve licensrettigheder og andre rettigheder, samt drive erhvervsmæssig virksomhed ved indgåelse af licensaftaler.
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 02.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
13.01.2000 (20 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(22.12.1999)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 67 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
01.07.2022
Bruttoresultat

-13.781

Primær drift

-13.781

Årets resultat

97.220

Aktiver

801'

Kortfristede aktiver

495'

Egenkapital

740'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
02.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ALGADE REVISION ApS.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 01.07.2022 (154 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (01.07.2022)
Årsrapport 2020 (08.07.2021)
Årsrapport 2019 (24.08.2020)
Årsrapport 2018 (04.06.2019)
Årsrapport 2017 (20.06.2018)
Årsrapport 2016 (20.06.2017)
Årsrapport 2015 (16.06.2016)
Statstidende
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Cæcilie Marie Sommer Niclasen 29.05.2013 bestyrelsesmedlem
Marika Koekkoek 06.12.2002 bestyrelse
Jan Peter Niclasen 22.12.1999 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
GERVASIUS INVEST ApS (CVR 24238482) NORMAL 26.04.2000 50,00-66,66% 50,00-66,66%