Copied

Status: Normal
NOVO VENTURES 1 P/S
24257185
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
NOVO VENTURES 1 P/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive handel og industri samt investeringsvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand, eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
01.07.1996 (26 år)
Form
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab (KAS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
22.415.000,00 (DKK)
(31.07.2003)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
30.06.2022
Bruttoresultat

-69.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-110''

Aktiver

2.066''

Kortfristede aktiver

31.110'

Egenkapital

991''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

48 %

Likviditetsgrad

3 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 30.06.2022 (149 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (30.06.2022)
Årsrapport 2020 (21.06.2021)
Årsrapport 2019 (11.05.2020)
Årsrapport 2018 (27.05.2019)
Årsrapport 2017 (01.06.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (19.05.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Søren Justesen 16.08.2021 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Naveed Iqbal Siddiqi 16.08.2021 bestyrelsesmedlem
Claus Hansen 16.08.2021 formand
Søren Justesen 28.06.2019 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
VX 10.312 ApS (CVR 10014689) OPLØSTEFTERFUSION 01.07.1996
Reelle ejere
Fra 25.03.2022 er Ole Jakob Müller Ole Jakob Müller er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 25.03.2022 er Stig Strøbæk Stig Strøbæk er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 23.03.2018 er Liselotte Højgaard Liselotte Højgaard er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 23.03.2018 er Mads Boritz Grøn Mads Boritz Grøn er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 05.09.2017 er Lars Henrik Munch Lars Munch er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 16.03.2017 er Lars Rebien Sørensen Lars Rebien Sørensen er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 19.03.2014 er Marianne Philip Marianne Philip er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 19.03.2013 er Lars Henrik Fugger Lars Fugger er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Fra 19.03.2013 er Steen Riisgaard Steen Riisgaard er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, der indirekte ejer 100 % af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet..
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Novo Holdings A/S (CVR 24257630) NORMAL 16.10.2000 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.