Copied

Status: Normal
JIP INVEST ApS
20683740
Nørre Havnegade 29 3. th., 6400 Sønderborg
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
JIP INVEST ApS er aktiv indenfor Investeringsselskaber (643030). Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.
Oplysninger
Dato: 03.02.2023
Status
NORMAL.
Etableret
24.02.1998 (24 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (DKK)
(24.02.1998)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-72.242

Primær drift

-246'

Årets resultat

631'

Aktiver

25.997'

Kortfristede aktiver

25.997'

Egenkapital

25.423'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
03.02.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 25.01.2023 (9 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (25.01.2023)
Årsrapport 2021 (27.01.2022)
Årsrapport 2020 (12.02.2021)
Årsrapport 2019 (29.01.2020)
Årsrapport 2018 (05.02.2019)
Årsrapport 2017 (26.01.2018)
Årsrapport 2016 (21.04.2017)
Årsrapport 2015 (12.05.2016)
Statstidende
03.02.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.02.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jens Iwer Petersen 24.02.1998 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Jens Iwer Petersen 24.02.1998
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5 (CVR 42664227) NORMAL 02.11.2021 10,00-14,99% 10,00-14,99%