Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

7.843'

Primær drift

1.799'

Årets resultat

1.566'

Aktiver

35.084'

Kortfristede aktiver

34.535'

Egenkapital

20.572'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

59 %

Likviditetsgrad

240 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
27.12.2021
2019
26.11.2020
2018
29.11.2019
2017
04.12.2018
2016
28.11.2016
2015
15.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.843.1272.048.0009.350.00032.227.00026.000.000045.645.000
Resultat af primær drift1.798.883-13.310.000-52.988.000-44.330.000-30.990.000-26.640.822-18.437.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.096.5631.093.0001.671.0002.261.0002.287.0001.688.6462.424.000
Finansieringsomkostninger0-812.000-3.080.000-1.350.000-1.189.000-2.045.237-7.255.000
Andre finansielle omkostninger-1.100.150000000
Resultat før skat1.795.296-15.451.000-58.825.000-44.308.000-27.046.000-32.529.672-21.516.000
Resultat1.566.392-12.610.000-46.857.000-38.191.000-24.895.000-23.451.348-20.452.000
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
27.12.2021
2019
26.11.2020
2018
29.11.2019
2017
04.12.2018
2016
28.11.2016
2015
15.03.2016
Kortfristede varebeholdninger11.153.12516.206.00019.186.00020.268.00010.347.0008.421.82612.870.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.066.91448.863.00050.607.00054.264.00040.770.00053.936.28650.659.000
Likvider6.315.2016.552.0004.863.0005.491.000840.0004.080.160888.000
Kortfristede aktiver34.535.24071.621.00074.656.00080.023.00051.957.00066.438.27264.417.000
Immaterielle aktiver og goodwill00008.00096.693377.000
Finansielle anlægsaktiver96.9779.248.00053.725.00055.588.00037.054.00033.993.00036.413.000
Materielle aktiver451.67863.0001.122.0002.070.0002.874.0001.751.8231.006.000
Langfristede aktiver548.6559.311.00054.847.00057.658.00039.936.00035.841.51637.796.000
Aktiver35.083.89580.932.000129.503.000137.681.00091.893.000102.280.000102.213.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
27.12.2021
2019
26.11.2020
2018
29.11.2019
2017
04.12.2018
2016
28.11.2016
2015
15.03.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital20.572.08555.506.00068.089.00067.938.00028.266.00057.622.492-21.660.000
Hensatte forpligtelser100.00001.759.0006.116.000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.857.15512.284.00014.558.00011.081.00016.232.00010.761.89821.783.000
Kortfristede forpligtelser14.411.81025.426.00059.655.00063.627.00063.627.00044.422.044123.662.000
Gældsforpligtelser14.411.81025.426.00059.655.00063.627.00063.627.00044.657.208123.873.000
Forpligtelser14.411.81025.426.00059.655.00063.627.00063.627.00044.657.208123.873.000
Passiver35.083.89580.932.000129.503.000137.681.00091.893.000102.280.000102.213.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
27.12.2021
2019
26.11.2020
2018
29.11.2019
2017
04.12.2018
2016
28.11.2016
2015
15.03.2016
Afkastningsgrad 5,1 %-16,4 %-40,9 %-32,2 %-33,7 %-26,0 %-18,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,6 %-22,7 %-68,8 %-56,2 %-88,1 %-40,7 %94,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-1.639,2 %-1.720,4 %-3.283,7 %-2.606,4 %-1.302,6 %-254,1 %
Soliditestgrad 58,6 %68,6 %52,6 %49,3 %30,8 %56,3 %-21,2 %
Likviditetsgrad 239,6 %281,7 %125,1 %125,8 %81,7 %149,6 %52,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Bianco Footwear A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 08. 2021 - 31. 12. 2022 for Bianco Footwear A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i design og udvikling af sko med høj modegrad. Produkterne markedsføres og sælges primært gennem egne butikker, online salg samt via wholesale.