Copied
 
 
Status: Normal
NALIK Capital A/S
17548387
Issortarfimmut 1 st. tv., 3905 Nuussuaq
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
NALIK Capital A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er på kommercielle vilkår at investere i og rådgive virksomheder, der har gode udviklingsmuligheder og som har behov for kapitaltilførsel for at kunne udnytte og realisere disse muligheder samt at varetage formidling af aktuelle og kommende støtteordninger og programsarbejder i overensstemmelse med de respektive ordningers formål.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 18.04.2024
Status
NORMAL.
Etableret
13.12.1993 (29 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
139.950.000,00 (DKK)
(19.12.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 33 %
2022, DKK
27.05.2023
Bruttoresultat

-4.081'

Primær drift

-6.775'

Årets resultat

-43.488'

Aktiver

135''

Kortfristede aktiver

66.401'

Egenkapital

104''

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

214 %

Regnskab etc.
18.04.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 27.05.2023 (327 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (27.05.2023)
Årsrapport 2021 (02.06.2022)
Årsrapport 2020 (27.05.2021)
Årsrapport 2019 (12.08.2020)
Årsrapport 2018 (07.06.2019)
Årsrapport 2017 (25.05.2018)
Statstidende
18.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
18.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Thomas Mogensen 01.10.2023 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Anders Stenbakken 24.05.2023 bestyrelsesmedlem
Lykke Geisler Yakaboylu 24.05.2023 bestyrelsesmedlem
Miki Rink Lynge 02.06.2022 formand
Jette Larsen 01.06.2021 bestyrelsesmedlem
Merete Lundbye Møller 03.07.2017 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
Grønlands Hjemmestyre Landsstyret 13.12.1993
KNI A/S (CVR 16607398) NORMAL 13.12.1993
ROYAL GREENLAND A/S (CVR 13645183) NORMAL 13.12.1993
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
NALIK Ventures A/S (CVR 11813127) NORMAL 01.01.2011 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Milak Productions ApS (CVR 40326588) NORMAL 13.07.2022 20,00-24,99% 20,00-24,99%
USISAAT ApS (CVR 70480611) NORMAL 01.05.2020 5,00-9,99% 5,00 %
Greenland Ruby DK ApS (CVR 36412461) NORMAL 24.01.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Sermeq Helicopters A/S (CVR 39578972) NORMAL 08.05.2018 20,00-24,99% 20,00-24,99%
ISAKSEN DESIGN ApS (CVR 31621348) NORMAL 06.08.2008 25,00-33,32% 25,00-33,32%