Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

766'

Primær drift

670'

Årets resultat

1.106'

Aktiver

45.070'

Kortfristede aktiver

5.407'

Egenkapital

41.509'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

152 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.05.2022
2020
31.03.2021
2019
04.05.2020
2018
09.05.2019
2017
26.01.2018
2016
13.02.2017
2015
11.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat766.4661.316.026790.19100000
Resultat af primær drift669.5101.193.883-653.767601.651542.64205.388.406487.418
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter747.914652.674580.423828.5611.536.40511.677.0826.698.4133.148.887
Finansieringsomkostninger-40.834-9.892-4.052-54.723-207.383-475.190-3.632.439-459.119
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.376.5901.836.665-77.3961.375.4891.251.41411.187.9388.454.3803.177.186
Resultat1.105.5341.432.608-238.9741.072.839960.6108.726.3587.781.7742.547.809
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.05.2022
2020
31.03.2021
2019
04.05.2020
2018
09.05.2019
2017
26.01.2018
2016
13.02.2017
2015
11.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.406.60421.558.85222.411.48318.566.78329.563.38152.020.30279.145154.315
Likvider00000000
Kortfristede aktiver5.406.60421.558.85222.411.48318.566.78329.563.38152.849.85750.903.05838.346.061
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver511.673567.407242.081259.703264.109479.541489.247597.849
Materielle aktiver39.151.51139.248.46739.370.61041.078.36238.896.692000
Langfristede aktiver39.663.18439.815.87439.612.69141.338.06539.160.801479.541489.247597.849
Aktiver45.069.78861.374.72662.024.17459.904.84868.724.18253.329.39851.392.30538.943.910
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.05.2022
2020
31.03.2021
2019
04.05.2020
2018
09.05.2019
2017
26.01.2018
2016
13.02.2017
2015
11.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital41.508.89160.271.29358.838.68559.077.65958.004.82045.685.84636.959.48829.177.714
Hensatte forpligtelser1.6671.0564.77612.62428.578000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000012.50012.50012.500
Kortfristede forpligtelser3.559.2301.102.3773.180.713814.5652.213.5347.643.55214.432.8179.766.196
Gældsforpligtelser3.559.2301.102.3773.180.713814.56510.690.7847.643.55214.432.8179.766.196
Forpligtelser3.559.2301.102.3773.180.713814.56510.690.7847.643.55214.432.8179.766.196
Passiver45.069.78861.374.72662.024.17459.904.84868.724.18253.329.39851.392.30538.943.910
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.05.2022
2020
31.03.2021
2019
04.05.2020
2018
09.05.2019
2017
26.01.2018
2016
13.02.2017
2015
11.03.2016
Afkastningsgrad 1,5 %1,9 %-1,1 %1,0 %0,8 %Na.10,5 %1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,7 %2,4 %-0,4 %1,8 %1,7 %19,1 %21,1 %8,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.639,6 %12.069,2 %-16.134,4 %1.099,4 %261,7 %Na.148,3 %106,2 %
Soliditestgrad 92,1 %98,2 %94,9 %98,6 %84,4 %85,7 %71,9 %74,9 %
Likviditetsgrad 151,9 %1.955,7 %704,6 %2.279,3 %1.335,6 %691,4 %352,7 %392,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Agroselskabet af 1993 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.