Copied
 
 
2023, DKK
07.04.2024
Bruttoresultat

1.046'

Primær drift

462'

Årets resultat

984'

Aktiver

5.521'

Kortfristede aktiver

5.377'

Egenkapital

4.885'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
07.04.2024
Årsrapport
2023
07.04.2024
2022
21.04.2023
2021
07.03.2022
2020
29.04.2021
2019
11.03.2020
2018
13.03.2019
2017
17.04.2018
2016
18.04.2017
2015
24.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.046.0981.476.1291.332.0971.148.4741.929.1001.617.2841.436.0381.299.1210
Resultat af primær drift462.151754.097734.038000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter809.48442.508586.6231.080.217536.84515.584457.87349.372392.195
Finansieringsomkostninger-1.866-388.798-12.738-19.390-6.067-71.709-12.827-105.904-12.488
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat1.269.769407.8071.307.9231.661.8841.832.017928.0041.288.632649.926891.844
Resultat983.683308.6411.011.9001.302.5871.425.381721.3361.004.938504.115678.415
Forslag til udbytte-122.000-400.000-300.000-147.329-250.000-200.000-425.000-300.000-275.000
Aktiver
07.04.2024
Årsrapport
2023
07.04.2024
2022
21.04.2023
2021
07.03.2022
2020
29.04.2021
2019
11.03.2020
2018
13.03.2019
2017
17.04.2018
2016
18.04.2017
2015
24.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 488.149682.231458.751209.204527.946583.444346.912474.251323.131
Likvider422.370325.345432.164636.942288.687122.027140.1946.29830.703
Kortfristede aktiver5.376.9724.530.7854.688.9464.216.4333.081.6171.825.4261.662.6232.384.9082.328.485
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver60.00060.00060.00060.00060.00060.00060.00060.00060.000
Materielle aktiver84.000132.000180.000228.00000003.478
Langfristede aktiver144.000192.000240.000288.00060.00060.00060.00060.00063.478
Aktiver5.520.9724.722.7854.928.9464.504.4333.141.6171.885.4261.722.6232.444.9082.391.963
Aktiver
07.04.2024
Passiver
07.04.2024
Årsrapport
2023
07.04.2024
2022
21.04.2023
2021
07.03.2022
2020
29.04.2021
2019
11.03.2020
2018
13.03.2019
2017
17.04.2018
2016
18.04.2017
2015
24.05.2016
Forslag til udbytte122.000400.000300.000147.329250.000200.000425.000300.000275.000
Egenkapital4.884.9624.301.2794.292.6403.428.0682.375.4821.150.102853.7641.748.8261.519.711
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser36.46864.81129.50047.676149.89047.97653.71444.07561.420
Kortfristede forpligtelser636.010421.506636.3061.076.365766.135735.324868.859696.082872.252
Gældsforpligtelser636.010421.506636.3061.076.365766.135735.324868.859696.082872.252
Forpligtelser636.010421.506636.3061.076.365766.135735.324868.859696.082872.252
Passiver5.520.9724.722.7854.928.9464.504.4333.141.6171.885.4261.722.6232.444.9082.391.963
Passiver
07.04.2024
Nøgletal
07.04.2024
Årsrapport
2023
07.04.2024
2022
21.04.2023
2021
07.03.2022
2020
29.04.2021
2019
11.03.2020
2018
13.03.2019
2017
17.04.2018
2016
18.04.2017
2015
24.05.2016
Afkastningsgrad 8,4 %16,0 %14,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,1 %7,2 %23,6 %38,0 %60,0 %62,7 %117,7 %28,8 %44,6 %
Payout-ratio 12,4 %129,6 %29,6 %11,3 %17,5 %27,7 %42,3 %59,5 %40,5 %
Gældsdæknings-nøgletal 24.766,9 %194,0 %5.762,6 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 88,5 %91,1 %87,1 %76,1 %75,6 %61,0 %49,6 %71,5 %63,5 %
Likviditetsgrad 845,4 %1.074,9 %736,9 %391,7 %402,2 %248,2 %191,4 %342,6 %267,0 %
Resultat
07.04.2024
Gæld
07.04.2024
Årsrapport
07.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 07.04.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
07.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-05
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Advokatanpartsselskabet Jens Bruhn-Petersen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år i at drive advokatvirksomhed.