Copied
 
 
2022, DKK
04.07.2023
Bruttoresultat

-4.330

Primær drift
Na.
Årets resultat

-181'

Aktiver

5.931'

Kortfristede aktiver

5.893'

Egenkapital

5.728'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
01.07.2022
2020
11.02.2021
2019
17.07.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
2016
05.06.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.330-24.595-13.782-22.1452.020.8182.932.9773.597.4414.111.869
Resultat af primær drift00-13.782-28.7451.824.616-506.136193.214294.365
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter10.660550.8603.0008.30127.688107.63278.326108.654
Finansieringsomkostninger-175.984-8.532-29.626-48.509-111.751-12.166-9.077-9.052
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-169.654517.733-40.408-68.9531.740.553-410.670262.463393.967
Resultat-180.522420.340-31.614-54.9031.357.585-329.709196.150294.020
Forslag til udbytte-500.000-500.000-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
01.07.2022
2020
11.02.2021
2019
17.07.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
2016
05.06.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.362.1754.372.7351.063.6926.026.47912.500311.999223.568174.412
Likvider496.612102.1583.465.290214.3266.476.8046.433.240483.743245.937
Kortfristede aktiver5.893.0166.580.3996.148.1796.356.8396.618.0376.952.656889.247604.443
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver000003.909.7994.637.9615.042.755
Materielle aktiver38.00038.00038.00038.00044.600173.867197.46749.400
Langfristede aktiver38.00038.00038.00038.00044.6004.083.6664.835.4285.092.155
Aktiver5.931.0166.618.3996.186.1796.394.8396.662.63711.036.3225.724.6755.696.598
Aktiver
04.07.2023
Passiver
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
01.07.2022
2020
11.02.2021
2019
17.07.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
2016
05.06.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte500.000500.000113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital5.727.6136.408.1356.100.7956.243.0096.405.9125.154.1275.587.2355.391.085
Hensatte forpligtelser00009.812000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser203.403210.26485.384151.830246.9135.882.195137.440305.513
Gældsforpligtelser203.403210.26485.384151.830246.9135.882.195137.440305.513
Forpligtelser203.403210.26485.384151.830246.9135.882.195137.440305.513
Passiver5.931.0166.618.3996.186.1796.394.8396.662.63711.036.3225.724.6755.696.598
Passiver
04.07.2023
Nøgletal
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
01.07.2022
2020
11.02.2021
2019
17.07.2020
2018
06.06.2019
2017
31.05.2018
2016
05.06.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,2 %-0,4 %27,4 %-4,6 %3,4 %5,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -3,2 %6,6 %-0,5 %-0,9 %21,2 %-6,4 %3,5 %5,5 %
Payout-ratio -277,0 %119,0 %-357,4 %-201,4 %8,0 %-32,1 %52,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-46,5 %-59,3 %1.632,8 %-4.160,2 %2.128,6 %3.251,9 %
Soliditestgrad 96,6 %96,8 %98,6 %97,6 %96,1 %46,7 %97,6 %94,6 %
Likviditetsgrad 2.897,2 %3.129,6 %7.200,6 %4.186,8 %2.680,3 %118,2 %647,0 %197,8 %
Resultat
04.07.2023
Gæld
04.07.2023
Årsrapport
04.07.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 04.07.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Frederiks Alle Århus ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
04.07.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Frederiks Alle Århus ApS.